Juraj Tekel – Popularizačné videá na YouTube – prípadová štúdia Nečakaných súvislostí (anotácia)

Profil prednášajúceho

Juraj Tekel je odborný asistent na Katedre teoretickej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci svojej odbornej práce sa venuje vlastnostiam teórií definovaných na priestoroch s netriviálnou štruktúrou na krátkych vzdialenostiach. Takúto zmenu štruktúry očakávame v (doteraz neobjavenej) kvantovej teórii gravitácie. Okrem toho aktívne propaguje vedu a techniku ako prednášajúci a autor – na skutočnej aj virtuálnej pôde UK, v občianskom združení Vedátor, rôznych médiách (napr. Quark, .týždeň, TA3, RTVS) a na mnohých popularizačných akciách sa tiež podieľa aj ako organizátor. V tomto roku bola vydaná jeho kniha pre širokú verejnosť s názvom Fyzika v slepých uličkách.

 

Anotácia prednášky

Popularizovanie vedy medzi ľuďmi môže mať rôzne motivácie – nadchnúť, naučiť, motivovať. Vo svete sa na popularizáciu kladie čím ďalej väčší dôraz a častou podmienkou v grantových výzvach býva aj nutnosť aktívne prezentovať výsledky pre laickú verejnosť. Trend, ktorý sa pomaly dostáva aj na Slovensko. V prednáške sme si priblížili skúsenosti s popularizáciou všeobecnej fyziky v sérii YouTube videí Nečakané súvislosti. Zamerali sme sa na špecifiká tohto média, výber vhodných (a nevhodných) tém, na to ako si pripraviť a vyskúšať materiál, ako prebieha nahrávanie videa, čo sa s ním deje v postprodukcii a že stlačením tlačidla „publish“ sa veci zďaleka nekončia.

Rozhovor pre portál Veda na dosah