Karol Jesenák – … aby sme si o vede a technike mohli prečítať všetci (anotácia)

Profil prednášajúceho

Karol Jesenák je anorganický chemik v závere svojej dlhoročnej pedagogickej a vedeckej kariéry na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo vede sa orientoval predovšetkým na výskum a aplikácie ílových minerálov, vysokopórovitých foriem oxidu kremičitého (SiO2-aerogélov), uhlíkových nanorúrok a nanočastíc oxidu titaničitého. Prednášal chemickú literatúru a chemickú informatiku a niekoľko predmetov z oblasti materiálovej a environmentálnej chémie. Je autorom približne 150 vedecko-populárnych článkov, prednášok a niekoľkých kníh. Popularizácii vedy sa venuje približne od vzniku časopisu Quark. Od začiatku tohto roku sa snaží formou blogov v Denníku N oponovať, v súvislosti s epidémiou koronavírusu, šíreniu nezmyslov verejne známych osôb vrátane tých, ktorí pôsobia alebo pôsobili v akademickej sfére.     

 

Anotácia prednášky

Karol Jesenák, ktorý je autorom vedecko-populárnych textov a mnohých prednášok pre žiakov a študentov rôznych typov škôl, nadviazal v rámci spoločnej prednášky s Renatou Józsovou na tému tvorby vedecko-popularizačných textov a priblížil jeho spoluprácu s časopisom Quark, ako aj skúsenosti s popularizáciou vedy a techniky. Primárnym podnetom pre vznik jeho textov nie je ani tak popularizácia vedy, ale skôr radosť z ich písania. V prednáške hovoril o tom, aké konkrétne okolnosti ho viedli k rozhodnutiu písať o určitých témach, tiež o interdisciplinárnom zameraní jeho článkov a o probléme jednostrannej orientácie na veľmi úzke a špecifické témy modernej vedy. Taktiež priblížil aj jeho pohľad na hodnotu vedecko-populárnych informácií a ich úlohu pri zvyšovaní všeobecnej vzdelanostnej úrovne odbornej a laickej verejnosti.

Rozhovor pre portál Veda na dosah