Matej Pok – Veda v dokumentárnom filme: Ako popularizovať vedu tvorbou audiovizuálnych diel (anotácia)

Profil prednášajúceho

Matej Pok je kameraman a režisér dokumentárnych filmov, zameriavajúci sa na vedecko-popularizačný film. Štúdium filmovej produkcie na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave ukončil v roku 2010. Po štúdiu spolupracoval ako freelancer na množstve slovenských a českých filmových produkcií. Od roku 2018 pracuje v CVTI SR. Jeho druhý vedecký dokumentárny film Vo svetle noci bol medzinárodne prezentovaný na viacerých filmových festivaloch a na festivaloch FReDD (Toulouse, Francúzko), Alexandre Trauner ART/Film Festival (Szolnok, Maďarsko) a Astrofilm (Piešťany, Slovensko) vyhral hlavné ceny v kategórii Vedecký film.

 

Anotácia prednášky

Vedecko-popularizačný film je na Slovensku, na rozdiel od západného sveta, zatiaľ neprebádanou oblasťou. Je filmové rozprávanie vhodnou formou prezentácie vedeckých objavov? Môže byť vedecký film určený širokej verejnosti a pritom populárny? Alebo sa má zameriavať na náročného diváka so širokým informačným prehľadom? Aké informácie má poskytnúť publiku a v akej forme? V prednáške sme sa týmto témam venovali z pohľadu tvorby audiovizuálnych diel v rámci Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Rozhovor pre portál Veda na dosah