Miroslav Šarišský – Všetci na Mars alebo ako zvládnuť klimatickú zmenu (anotácia)

Profil prednášajúceho

Miroslav Šarišský je riaditeľom úseku ľudských zdrojov a organizácie riadenia v spoločnosti Slovenské elektrárne, kde je okrem iného zodpovedný aj za prípravu, rozvoj a vzdelávanie zamestnancov či spoluprácu s univerzitami a strednými školami. Je členom prezídií Republikovej únie zamestnávateľov a Asociácie zamestnávateľských zväzov. V predchádzajúcich rokoch pôsobil v Slovenských elektrárňach na viacerých riadiacich pozíciách v oblasti medzinárodných vzťahov, udržateľného rozvoja, životného prostredia a komunikácie. Aktívne sa tiež venuje otázkam budovania právneho štátu, je iniciátorom a členom výkonného výboru Fondu pre transparentné Slovensko a je jedným z kľúčových organizátorov Iniciatívy za právny štát. Ako predseda správnej rady mimovládnej organizácie Projekt DOM.ov sa venuje pomoci marginalizovaným skupinám. Pôsobil v Národnej banke Slovenska, Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky a Americkej komore právnikov.

 

Anotácia prednášky

Klimatická zmena je jednou z najväčších výziev, ktorým čelí dnešná civilizácia. Rastúci počet obyvateľov na planéte a s tým súvisiaci hospodársky rast vytvárajú tlak na energetické zdroje. Objem emisií skleníkových plynov neklesá, naopak pokračuje v raste. Rastúci trend sa na globálnej úrovni nedarí zastaviť. Otázku klimatickej zmeny rieši intenzívne obrovské množstvo vedcov a technikov. Pomáhajú nám pochopiť príčiny a dôsledky súčasného stavu, ako aj hľadať východiská, inovácie, ktoré ľudstvu môžu pomôcť situáciu zvládnuť. Bez nich to možné nebude. Keďže ľudstvo nevieme presťahovať na Mars, musíme nájsť udržateľné, dlhodobé riešenie tu. Potrebujeme nové nápady a kapacity, a preto je nevyhnutné vedu a techniku podporovať a intenzívne propagovať, najmä medzi mládežou.

Rozhovor pre portál Veda na dosah