Otvorenie TVT 2018

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku bolo už tradične jeho úvodným podujatím. Jeho úlohou je každoročne hlavne informovať verejnosť o aktivitách realizovaných počas celého týždňa vedy.

Na Slávnostnom otvorení TVT sa zúčastnili popredné osobnosti vedecko-technických inštitúcií, aby tak upriamili pozornosť verejnosti na myšlienku Týždňa vedy a techniky – priblížiť vedu ľudom.

 Otvorenie TVT 2018 sa v roku 2018 uskutočnilo 5. novembra 2018.

Článok

Videozostrih z Otvorenia TVT

 

O tom ako prebiehalo otvorenie TVT v predošlých rokoch sa dozviete v našom archíve.