Otvorenie TVT 2023

Dňa 6. novembra 2023 o 9.00 hod. sa v Zážitkovom centre vedy Aurelium uskutočnilo otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023 (ďalej len „TVT“). Mottom tohtoročného TVT bolo Po kroku k pokroku. 

Centrum vedecko-technických informácií SR pri príležitosti otvorenia TVT 2023 pripravilo panelovú výstavu o Aurelovi Stodolovi – majstrovi techniky, doplnenú o rozšírenú realitu. Zároveň si hostia mohli vyskúšať aj aplikáciu Aurel Stodola AI postavenú na umelej inteligencii. Ocitli sa tak v dobovej dielni Aurela Stodolu v obklopení parných turbín.

Súčasťou otvorenia TVT bola aj krátka diskusia s prof. Ing. Františkom Urbanom, CSc., z Ústavu energetických strojov a zariadení Strojníckej fakulty STU v Bratislave a Ing. Tomášom Škumátom.

Profesor Urban sa venuje problematike strojárstva v energetike a je považovaný za pokračovateľa Aurela Stodolu, ktorý aj ako vysokoškolský pedagóg ďalej rozvíja a šíri Stodolov prínos v oblasti strojárstva. Ing. Tomáš Škumát, získal v roku 2022 Cenu Aurela Stodolu za najlepšiu dizertačnú prácu. V rámci diskusie ste sa mohli dozvedieť zaujímavé informácie nielen z oblasti energetiky, ale aj o práci Aurela Stodolu a jej prínose, ktorý môžeme vidieť aj v súčasnosti.

Podujatie bolo určené študentom stredných škôl s technickým zameraním. Počas podujatia mohli zapojené skupiny zúčastniť prehliadky ZCV Aurelium.

Na podujatie je potrebná registrácia jednotlivých skupín či tried. 

Cieľom TVT je zlepšiť vnímanie vedy a techniky, ich významu a spopularizovať ich v rámci celej spoločnosti. Podujatia realizované v rámci TVT sú určené laickej aj odbornej verejnosti, ako aj žiakom základných a stredných škôl, ktorých zapojenie sa do jednotlivých aktivít umožňuje vzbudiť ich záujem o štúdium vedeckých a technických disciplín.

Hlavnými organizátormi podujatia sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú magazín NextechRTVSBKISVEDANADOSAH.skčasopis Quark a Zážitkové centrum vedy Aurelium.

TS k Otvoreniu TVT 2023 (.PDF)

 • Otvorenie TVT 2023 - príhovor štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Róberta Zsemberu

  Otvorenie TVT 2023 - príhovor štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Róberta Zsemberu
 • Otvorenie TVT 2023 – príhovor generálneho riaditeľa CVTI SR Jána Kyseloviča

  Otvorenie TVT 2023 – príhovor generálneho riaditeľa CVTI SR Jána Kyseloviča
 • Otvorenie TVT 2023 – príhovor generálneho riaditeľa CVTI SR Jána Kyseloviča

  Otvorenie TVT 2023 – príhovor generálneho riaditeľa CVTI SR Jána Kyseloviča
 • Otvorenie TVT 2023

  Otvorenie TVT 2023
 • Otvorenie TVT 2023 – diskusia s hosťami – prof. Ing. Františkom Urbanom, CSc., z STU BA a Ing. Tomášom Škumátom

  Otvorenie TVT 2023 – diskusia s hosťami – prof. Ing. Františkom Urbanom, CSc., z STU BA a Ing. Tomášom Škumátom
 • Otvorenie TVT 2023 – diskusia s hosťami – prof. Ing. Františkom Urbanom, CSc., z STU BA a Ing. Tomášom Škumátom

  Otvorenie TVT 2023 – diskusia s hosťami – prof. Ing. Františkom Urbanom, CSc., z STU BA a Ing. Tomášom Škumátom
 • Otvorenie TVT 2023 – AI Aurel Stodola

  Otvorenie TVT 2023 – AI Aurel Stodola
 • Otvorenie TVT 2023

  Otvorenie TVT 2023
 • Otvorenie TVT 2023

  Otvorenie TVT 2023
 • Otvorenie TVT 2023

  Otvorenie TVT 2023