Otvorenie TVT 2017 na Slovensku

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku je už tradične jeho úvodným podujatím. Jeho úlohou je hlavne informovať verejnosť o aktivitách realizovaných počas celého týždňa vedy.

Na Slávnostnom otvorení TVT sa zúčastňujú popredné osobnosti vedecko-technických inštitúcií, aby tak upriamili pozornosť verejnosti na myšlienku Týždňa vedy a techniky – priblížiť vedu ľudom.

Otvorenie TVT 2017 na Slovensku

Otvorenie TVT 2017 sa uskutočnilo 6. novembra 2017.

Článok

 

O tom ako prebiehalo otvorenie TVT v minulých rokoch sa dozviete v našom archíve.