Renata Józsová – … aby sme si o vede a technike mohli prečítať všetci (anotácia)

Profil prednášajúceho

Mgr. Renata Józsová vedie už päť rokov redakciu časopisu Quark, mesačníka o vede a technike. Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave so špecializáciou na sociálnu a pracovnú psychológiu. Dlhé roky sa venovala vzdelávaniu vo firmách, predovšetkým v oblasti výberu a komunikácie zamestnancov a manažérov. Popritom pracovala aj v PR a marketingu, kde organizovala rôzne podujatia, pripravovala texty a tlačové podklady a spolupracovala s novinármi. Do časopisu Quark, ktorý vychádza od roku 1995 a jeho vydavateľom je od roku 2013 CVTI SR, nastúpila ako redaktorka v roku 2016. V rámci redakčnej práce sa venuje najmä oblastiam prírodných a spoločenských vied. Okrem slovenčiny, ktorú pri svojej práci potrebuje perfektne ovládať, hovorí aj po anglicky, španielsky, francúzsky a trochu po rusky. Vo voľnom čase sa venuje rodine, rekreačne behá, fotografuje prírodu a číta.

 

Anotácia prednášky

Prirodzená zvedavosť a potreba poznávať patria nielen medzi základné charakteristiky detí, ale našťastie, hoci si to mnohí neuvedomujú, aj väčšiny dospelých. Na tom stavia redakcia časopisu Quark pri zostavovaní každého čísla tohto mesačníka – predstavuje si pred sebou čitateľa, ktorému adresuje články. V spoločnej prednáške s Karolom Jesenákom nám Renata Józsová predstavila postup od A po Z, teda od zamerania sa na Autorské články až po Zaujímavosť a Zrozumiteľnosť vyjadrovania v článkoch. Tento postup dodržiava redakcia Quark pri príprave textov a je dôležitý pre prípravu kvalitných a pochopiteľných popularizačných článkov o vede a technike. Prednáška bola zameraná na priblíženie základných pravidiel, ktoré pomáhajú pri písaní či redigovaní článkov, ale aj na to, aká je spolupráca so slovenskými vedcami, výskumníkmi a ďalšími odborníkmi z rôznych oblastí vedy. Taktiež sa venovala zdrojom informácií, z ktorých redakcia čerpá a ktoré je nevyhnutné najmä v súčasnosti pozorne overovať, či spôsobom, akými sa vedecko-popularizačné texty môžu dostať k svojim čitateľom.

Rozhovor pre portál Veda na dosah