Utorok s chémiou

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou pre Vás pripravilo podujatie Utorok s chémiou, ktoré Vám priblížilo chémiu v každodennom živote. Podujatie bolo jedným z podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016.  

Utorok s chémiou sa uskutočnil v utorok 8. 11. 2016 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Podujatie bolo rozdelené na dve samostatné prednášky.

 

Predpoludňajšia prednáška bol určená pre študentov stredných škôl a gymnázií.

Téma: Chémia lásky

O prednáške:

V predpoludňajšej prednáške pod názvom Chémia lásky sa  docent Ing. Peter Szolcsányi, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU venoval fenoménu lásky z pohľadu /bio/chemického procesu. Hovoril o hormónoch, pachoch a neurotransmiteroch a vysvetlil podstatu toho, ako a prečo sa zaľúbime, čo nás drží spolu a prečo je rozchod takmer zakaždým nepríjemný. Popritom poukázal na azda najväčší mýtus v tejto oblasti a objasnil, že nie srdce, ale mozog je ústredným orgánom lásky. Mohli ste sa dozvedieť, že láska je unikátnym psychofyziologickým stavom organizmu a  čo presne znamená, keď medzi dvomi ľuďmi jednoducho „zafunguje“ chémia v našom tele.

Videozáznam z prednášky Chémia lásky nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=VqjwW9FLDVk

 

Popoludňajšia prednáška bola určená pre širokú verejnosť.

Téma: Symbióza chémie a umenia

O prednáške:

V popoludňajšej prednáške pod názvom Symbióza chémie a umenia sme privítali dvoch hostí. Docentka Ing. Milena Reháková, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU  a   docentka Danica Stojkovičová, akad. maliarka  z Katedry reštaurovania VŠVU hovorili o tom, ako dokážu vedci spolu s reštaurátormi chrániť naše kultúrne dedičstvo a aký je význam interdisciplinárneho prístupu pri jeho ochrane. Predstavili spôsob koordinovanej spolupráce profesií historik umenia – reštaurátor – prírodovedec, ktorí vzájomnou súčinnosťou dokážu aplikovať najnovšie poznatky zo svojich oblastí do ochrany objektov kultúrneho dedičstva. Súčasťou prednášky boli ukážky a príklady spolupráce vedcov Slovenskej technickej univerzity s reštaurátormi Vysokej školy výtvarných umení, Slovenskej národnej galérie a Slovenského národného múzea.

Videozáznam z prednášky Symbióza chémie a umenia nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=QzXHohEO3cQ

 

Plagát podujatia Utorok s chémiou:

Plagát podujatia Utorok s chémiou: