Utorok s geológiou

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR pre Vás v roku 2017 pripravilo podujatie pod názvom Utorok s geológiou, ktorého cieľom bolo na pozadí výskumu geologickej  minulosti našej planéty priblížiť verejnosti aj smerovanie jej vývoja do budúcnosti.

Banner k podujatiu Utorok s geológiou. TVT 2017.

Utorok s geológiou  sa uskutočnil v utorok 7. 11. 2017 ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Podujatie bolo rozdelené na dve prednášky, predpoludním o 9.00 hod. pre stredoškolskú mládež a popoludní o 17.00 hod. pre širokú verejnosť.

Téma: Cesta od stredu Zeme, alebo čo bolo, je a bude v geologickej mozaike našej planéty 

Článok

Videozáznam

O prednáške:

Začneme opačne ako Jules Verne: od stredu Zeme. Vieme, čo tvorí vnútorné sféry Zeme? Vieme prečo sa kontinenty a moria menia a mapa Zeme nebola nikdy rovnaká ako dnes? Prečo sú niekde zemetrasenia a sopky, hory a údolia alebo len “nudná” rovina? A je tá rovina naozaj nudná? Je Slovensko “Eldorádom” geológov?

Zem – planéta, na ktorej žijeme a pravdepodobne aj ako živočíšny druh dožijeme. Čo ostane po človeku? Bude tzv. vedúcou skamenelinou? Žijeme na dlh a ako dlho nám ostanú zásoby na Zemi? Môžeme tieto procesy ešte ovplyvniť a  začať žiť udržateľne?

Prednášajúci:

RNDr. Ján Madarás, PhD.

Geológ, vedecký pracovník, absolvent štúdia geológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v r. 1990. Pracoval v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave, v Geofyzikálnom a Geologickom ústave SAV. V súčasnosti pôsobí ako vedúci Geologického odboru v Ústave vied o Zemi SAV. Zaoberá základným geologickým výskumom Západných Karpát. Špecializuje sa na geológiu kryštalinika, tektoniku a históriu geologického vývoja Slovenska. Inšpiruje sa výrokom Leonarda da Vinci:  “Dívať sa pozorne okolo seba, je toľko ako dvakrát žiť”.  Aktívne sa venuje aj popularizácii geológie.