Utorok s psychológiou

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR pripravilo podujatie pod názvom Utorok s psychológiou, ktorého cieľom bolo priblížiť verejnosti, čo všetko psychológia skúma a ako nám dokáže pomôcť v bežnom živote.

Utorok s psychológiou sa uskutočnil v utorok 6. 11. 2018 ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Podujatie bolo rozdelené na dve samostatné prednášky, predpoludním o 9.00 hod. a popoludní o 17.00 hod., pričom každá z nich sa venovala inej téme z oblasti psychológie. 

Téma: Závislosti v našom živote: Internet, sociálne siete a kyberšikana

Videozáznam

O prednáške:

Predpoludním o závislostiach prednášala známa detská psychologička Mgr. Mária Tóthová Šimčáková, ktorá sa práci s deťmi, rodinami i školami venuje už 25 rokov.  Hovorila o tom, že človek môže byť závislý na čomkoľvek. A hoci sa najčastejšie slovo závislosť spája s drogami či alkoholom, čoraz viac sa prejavujú aj nové druhy závislostí. Internet, smartfóny, sociálne siete. U mladých je to najmä závislosť od počítača, počítačových hier ale i online vzťahov. Závislosťou od spomínaných aktivít je ohrozené už každé štvrté dieťa na Slovensku. Ako si poradiť s týmito druhmi závislostí? Kde získať potrebné informácie a kde hľadať pomoc? Ako sa chrániť pred kyberšikanou, hejtom a trollingom? A aké príznaky odhalia, že ide už o závislosť?

Mgr. Mária Tóthová Šimčáková

Prednášajúca:

Mgr. Mária Tóthová Šimčáková je úspešnou detskou psychologičkou. Je členkou Rady pre reklamu ako odborník na problematiku reklamy so zameraním na deti. Lektoruje a je autorkou mnohých programov pre deti a mládež, vedie internetové poradne. Je odbornou garantkou programu na ochranu detí Detinanete.

Téma: Neuropsychológia nie je len o zhoršenej pamäti

Videozáznam

O prednáške:

Popoludní o neuropsychológii prednášali dvaja hostia, PhDr. Michal Hajdúk, PhD., a Mgr. Petra Brandoburová, PhD. V prednáške predstavili aktuálny projekt NEUROPSY, ktorého cieľom je vytvorenie psychologických testov na meranie pamäti, pozornosti, rýchlosť spracovania informácii u zdravých aj u ľudí s rôznymi psychickými poruchami. Na príklade troch rôznych psychických porúch priblížili, ako narušené kognitívne procesy môžu viesť k rôznym symptómom duševných porúch. V prípade depresie vysvetlili, aký je vzťah medzi kogníciou, smutnou náladou a neschopnosťou tešiť sa. Dozvedeli sme sa, prečo oslabenie kognitívnych funkcií u pacientov so schizofréniou spôsobuje závažné problémy pri zvládaní každodenného života a ako môže komplexné vyšetrenie kognitívnych funkcií odhaliť Alzheimerovu chorobu v jej skorých štádiách.

Prednášajúci:

PhDr. Michal Hajdúk, PhD.  pôsobí na   Katedre psychológie FIF UK a Psychiatrickej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Vo svojom výskume sa primárne zaoberá sociálnym poznávaním a jeho dopadom na každodenné fungovanie u pacientov so schizofréniou.

Mgr. Petra Brandoburová, PhD. pôsobí v  Centre MEMORY n. o. a II. Neurologickej  klinike LF UK a UNB v Bratislave. Výskumne sa venuje neurologickým ochoreniam, predovšetkým Alzheimerovej a Parkinsonovej chorobe, s dôrazom na bežný život pacientov.