Utorok s virtuálnou realitou

Utorok s virtuálnou realitou sa uskutoční 8. 11. 2022 ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022. Podujatie bude rozdelené na dva bloky prednášok, predpoludním o 9.00 hod. pre stredoškolskú mládež a popoludní o 17.00 hod. pre širokú verejnosť.

Dopoludnie:

Bojíte sa výšok? Pomôže vám virtuálna realita.

Utorok 8. novembra o 9.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Registrácia pre organizované skupiny.

V prednáške sa budeme zaoberať strachom z výšok, tzv. akrofóbiou, ale objasníme aj pojmy, akými sú napríklad posturálna hrozba, senzorický reweighting a regulácia postoja. Budeme hovoriť o tom, ako môže strach z výšky a následného pádu spôsobiť v každodennom živote obmedzenia a vyhýbanie sa akejkoľvek výške, ktorá predstavuje posturálnu hrozbu a prirodzený stresový faktor. Možným riešením na zmiernenie prežívaného stresu a úzkosti je postoj na vyvýšenej plošine vo virtuálnej realite, ktorá dokáže opakovane navodiť zážitok blízky realite.

RNDr. Diana Bzdúšková, PhD., je samostatná vedecká pracovníčka v rámci oddelenia behaviorálnej neurovedy Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV v Bratislave. Jej hlavným zameraním je vplyv veku na držanie tela seniorov a pacientov s Parkinsonovou chorobou.

Videozáznam

Popoludnie:

Psychologické laboratórium virtuálnej reality

Utorok 8. novembra o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Vstup na podujatie je voľný.

Bojíte sa pavúkov, šoférovania alebo máte iné psychické problémy? S liečbou psychických porúch nám môže pomôcť virtuálna realita. Tá nás dokáže vtiahnuť do situácií, ktorým čelíme a prispôsobiť myšlienky, emócie a správanie v problematických situáciách v našom živote. Za pomoci psychológa a terapie tak môžeme byť vystavení podnetom, ktoré majú liečivý účinok. Prostredie, v ktorom sa pomocou virtuálnej reality ocitneme, je vybudované tak, aby verne pripodobnilo také okamihy nášho života, ktoré potrebujeme prekonať alebo vyriešiť.

Po prednáške sa môžete tešiť aj na interaktívnu časť, v ktorej si budete môcť priamo vyskúšať virtuálnu realitu v pomáhajúcom procese. Taktiež si budete môcť vyskúšať ako virtuálna realita funguje a pozrieť si výstavy Centra vedecko-technických informácií SR, a to výstavu Slovenskí vedci: Prístup povolený o aktívnych vedeckých laureátoch ocenenia Cena za vedu a techniku, výstavu Pravda alebo hoax, v ktorej sú vyvrátené nebezpečné zavádzajúce a klamlivé tvrdenia z internetu, ako aj výstavu Štyri živly, prostredníctvom ktorej sa dozviete ako ovplyvňujú jednotlivé živly klimatický systém na našej planéte.

PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA, vyštudovala špeciálnu pedagogiku. Pôsobí na Katedre špeciálnej pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem svojej pedagogickej práce sa od roku 2019 angažuje aj v IPčko.sk – internetovej poradni pre mladých, kde pôsobí ako koordinátorka centier krízovej intervencie Káčko. Je koordinátorkou Psychologického laboratória VR a je súčasťou tímu odborníkov v Projekte Online terénnej práce, ktorí denne mapujú online prostredie a dianie v ňom.

Videozáznam