Veda netradične

Veda netradične Interaktívna výstava o vede a technike Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR pre Vás každoročne pripravuje podujatie s množstvom zážitkov z vedy a techniky, ako ich nepoznáte.

Podujatie sa v roku 2017 uskutočnilo v období 9. – 10. novembra 2017 v priestoroch Incheba Expo v Bratislave.

 Zoznam interaktívnych stánkov, ktoré ste mohli na podujatí Veda netradične v roku 2017 navštíviť:

Centrum vedecko-technických informácií SR

Centrum vedecko-technických informácií SR 

CVTI SRCVTI SR prostredníctvom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) zastrešuje aktivity zamerané na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.

V stánku CVTI SR nájdete rôzne zaujímavé brožúry o mladých slovenských vedcoch či slovenských vedeckých objavoch ako aj časopis Quark. Taktiež sa budete môcť zapojiť do dvoch zaujímavých súťaží. V rámci fotosúťaže budete mať možnosť odfotiť sa v našom zábavnom vedeckom fotostánku a s výslednou fotografiou súťažiť na FB Veda na dosah. S portálom Veda na dosah sme si pre vás pripravili aj vedomostný kvíz, s ktorým po úspešnom zodpovedaní otázok budete zaradení do žrebovania o zaujímavé popularizačné knižky.

 

Vyrob si vlastné zemetrasenie

Ústav vied o Zemi SAV, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

VVyrob si vlastne zemetrasenie spoločnom stánku ÚVZ SAV a FMFI UK budete mať možnosť vidieť a počuť záznamy zemetrasení. Interaktívne sa dozviete prečo a ako zemetrasenia vznikajú, ako a kde sa vo svete a na Slovensku zaznamenávajú. Tiež si budete môcť vlastné malé “zemetrasenie“ vytvoriť, namerať a pozrieť si jeho záznam. Dozviete sa zaujímavosti aj o ďalších prírodných javoch súvisiacich so zemetraseniami.

 

Cukry a ich využitie v medicíne

Oddelenie glykobiotechnológie, Chemický ústav SAV 

Cukry a ich vyuzitie v medicineV stánku Cukry a ich využitie v medicíne Vám vystavovatelia umožnia nahliadnuť do jedného z odvetví glykobiotechnológie. Na Slovensku sa jedná o pomerne novú vednú disciplínu, ktorej sa venujú práve na Chemickom ústave SAV. Dozviete sa, že „cukor“, odbornejšie nazývaný sacharid, zohráva v každom tele životne dôležitú úlohu a pritom nemusí byť vôbec sladký. Vo svojej práci sa vystavovatelia zaoberajú štúdiom zložitých sacharidov – glykánov a ich využitím v medicíne pri diagnostikovaní rôznych typov ochorení. Budete mať možnosť vidieť moderné prístroje a tiež rôzne druhy nanomateriálov, ktoré k takémuto štúdiu využívajú. Na svoje si prídu určite aj tí najmenší, pre ktorých majú pripravených takisto zopár aktivít.

 

Poď sa hrať!

Občianske združenie Vĺčatá.sk v spolupráci s Hemisféra s.r.o.

Pod sa hratBuď Eskimákom a zaži dobrodružstvo v Never Alone. Zhliadni drsnosť vojny v hre Valiant Hearts: The Great War. Obdivuj prírodu v Botanicula-e. Rozlúšti hádanky v Lumino City. Posuň svoju angličtinu na ďalší level v Scribblenauts. Oceň krehkosť ľudského života v Brothers – A Tale of Two Sons. Potráp si mozgové závity s robotom alebo vytvor vlastnú hru v Scratch-i. Už Ťa čakáme!

 

Inovuj. Patentuj. Podnikaj.

Odbor transferu technológií, Oddelenie ochrany a komercializácie duševného vlastníctva CVTI SR

V tomto stánku Vám vystavovatelia odprezentujú hneď niekoľko tém, ktoré s nimi budete môcť priamo na mieste aj konzultovať. Vystavovatelia pre Vás pripravili aj tematický kvíz a pexeso.
 
1) Význam ochrany inovácií v podnikaní (patenty, úžitkové vzory, dizajny, budovanie značky, ochranné známky a iné).
 
2) Novosť – podmienka pre skutočné inovácie (rešerš ako jediný nástroj pre zistenie novosti vášho nápadu; bezplatné rešeršné služby CVTI SR; náležitosti pre získanie ochrany inovácie).
 
3) Výskum a vývoj pre prax (vyhľadávanie partnerov z akademického prostredia pre výskum a vývoj; podpora zákazkového a spoločného výskumu; transfer technológií).

 

AMAVeda

Asociácia pre mládež, vedu a techniku klub č.959 – SOVA

AMAVedaChémia, biológia, geografia, matematika, logika a fyzika – to všetko hrou. V stánku AMAVeda pre Vás vystavovatelia pripravili program podľa odborov. V odbore Chémia, si budete môcť vyskúšať jednoduché chemické pokusy, vďaka ktorým deti ľahko pochopia chemické reakcie, s ktorými sa stretávajú aj v bežnom živote, najčastejšie v kuchyni; chromatografiu – zistíte, z akých farieb sa skladá vaša obľúbená; a meranie pH roztokov – zásaditý, kyslý či neutrálny? V odbore Biológia  si budete môcť otestovať svoj zrak – uhádni čo vidíš pod mikroskopom, ako aj preskúmať vzorky zdravých a poškodených tkanív. Biológia inak – mozog a rovnováha; máte pevnú ruku? Geografia – virtuálne pieskovisko s kvízom. V odbore Logika si budete môcť vyskúšať hlavolamy rôzneho druhu, pričom k vyriešeniu nie je potrebná vždy len logika, ale aj kreativita či priestorová predstavivosť. Matematika – pre najmenších a zábavne. Fyzika – pomocou pokusov si vyskúšate magnetizmus, pocítite v rukách silu magnetického poľa, zahráte si magnetický futbal, vyskúšate si vzduchové delo – budete môcť vytvoriť a využiť tlakovú vlnu na odstránenie prekážky, alebo vidieť demonštráciu zvuku ako vlnenia na Rubensovej trubici.

 

Čistíme Slovensko diamantovými technológiami

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav elektroniky a fotoniky STU BA

V stánku Vám vystavovatelia predstavia unikátnu technológiu čistenia vôd pomocou diamantových elektród. Pri čistení odpadových, povrchových aj podzemných vôd využívajú tenké vrstvy bórom dopovaného diamantu vyrobené chemickou depozíciou z plynov vo vákuu. Tieto po pripojení elektrickej energie dokážu produkovať veľmi silné oxidanty schopné odstrániť z vody aj mimoriadne odolné a nebezpečné typy mikropolutantov akými sú napríklad použité liečivá, drogy, pesticídy alebo baktérie rezistentné voči antibiotikám.

V stánku sa tiež objavia rôzne zaujímavé elektronické prístroje z dielne STU ako napríklad spievajúca Teslova cievka, LED zmiešavač farieb RGB, LED kocka a iné, ktoré si návštevníci môžu pozrieť zblízka a niektoré aj sami vyskúšať.

 

FabLab

Centrum vedecko-technických informácií SR

FablabTvorivá dielňa Fablab je otvorená platforma pre dizajnérov, umelcov, študentov, podnikateľov, vývojárov a širokú verejnosť. Ponúka priestor pre prácu s najmodernejšími výrobnými technológiami 21. storočia.
Zaužívaný model Fablab pozostáva z priestoru, ktorý je otvorený pre širokú verejnosť. Ponúka možnosť tvorby a výroby rôznych predmetov a materiálov na profesionálnych zariadeniach. Fablab podporuje kreativitu, invenčnosť, nové technologické a inovatívne postupy. Otvára možnosť realizovať a uskutočňovať vaše sny.
V stánku Fablab uvidíte ukážky vecí, vyrobených na laserovom vyrezávači, rezači fólií, 3D tlačiarni a CNC fréze. Na 3D tlačiarni budú pracovníci tlačiť drobné výrobky a povedia vám, ako takáto tlačiareň funguje.

 

Robotika s RoboTech Vision s.r.o.

RoboTech Vision s.r.o.

Robotika s RoboTech VisionAko napovedá samotný názov, vystavovatelia Vám v tomto stánku predvedú rôznych robotov, ako napríklad:

Androver – štvorkolesový mobilný robot založený na operačnom systéme Android. Jeho pohyby je možné ovládať pomocou mobilného telefónu, ktorý slúži ako volant.

NAO – ukážka humanoidného robota v spolupráci s Národným centrom robotiky.

Ozoboty – malé programovateľné mobilné roboty pre deti schopné sledovať farebné čiary.

Softvér pre výcvik vojakov – ukážka vojenského softvéru, ktorý v reálnom čase zobrazuje na mape polohu, stav a iné informácie o vojakoch počas cvičenia.

 

Včielky vedcom, vedci ľuďom

Ústav molekulárnej biológie SAV

Vcielky vedcom, vedci ludomVčely majú svoje nezastupiteľné miesto na Zemi, kde sa podieľajú na opeľovaní rastlín a poľnohospodárskych plodín. Bez včiel by neexistoval život tak ako ho poznáme v súčasnosti. V stánku UMB SAV Vám vystavovatelia predstavia životný cyklus včely medonosnej a budete mať možnosť oboznámiť sa s hlavnými včelími produktmi (med, propolis, vosk a materská kašička). Otvoria Vám cestu do fantastického a prepracovaného života včiel a porozprávjú Vám aj o dôvodoch postupného vymierania včiel. Dozviete sa o využití včelích produktov v modernej medicíne ako aj o jednotlivých zložkách a mechanizmoch účinkov.

 

Inovujme.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra

V stánku inovujme.sk sa bude pravidelne organizovať kvíz zameraný na aktuálne témy z oblasti inovácií. Návštevníci sa môžu dozvedieť o spôsoboch a formách podpory svojich nápadov na inovácie a študenti získajú informácie o workshopoch na rozvoj kreativity.

 

Mobilné doručovacie roboty

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

V laboratóriu pokročilých technológií sa vystavovatelia venujú problematike autonómnych robotov, riešia problémy plánovania, navigácie, riadenia a bezpečnosti, využitím umelých neurónových sietí, kamery, laserových senzorov i 3D kamery. V stánku bude možné vidieť reálne modely autonómnnych robotov.

 

Vesmír na dosah 

 

SOSA – Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

Vesmir na dosahV stánku Vesmír na dosah bude k dispozícii 3D vizualizácia polohy prvej slovenskej družice skCUBE. Pri prelete nad územím Slovenska budeme live trackovať dráhu družice za pomoci vlastnoručne vyrobenej antény s rotátorom. Uvidíte aj ukážku stratosférickej sondy JULO. V prípade dobrého počasia budete môcť v rámci tejto prezentácie pozorovať Slnko. 

 

Prenosný vesmír – prenosné digitálne planetárium

Hvezdáreň v Partizánskom

Prenosny vesmirV prenosnom digitálnom planetáriu budete môcť vidieť prezentácie aktuálnej hviezdnej oblohy,  možnosti vizualizácie digitálneho planetária ako aj ukážky populárno-vedeckých filmov. Planetárium ponúka nový výukový nástroj, ktorý poskytuje netradičnú priestorovú vizualizáciu blízkeho a vzdialeného vesmíru. Prináša nezabudnuteľné zážitky, je vždy vedecky presný na nové poznatky a vedomosti. Digitálny systém planetária umožňuje kombináciu vedy, kultúry, umenia, kreativity a vzdelávania. 

 

Vlasy vám budú „stáť dupkom

Slovenské elektrárne, a.s.

SEASSlovenské elektrárne ako hlavný partner podujatia vo svojom stane ENERGOLAND pripravili pre mladých aj starších návštevníkov hneď niekoľko ťahákov. Pomocou okulusov sa môžete preniesť do virtuálnej reality jurského parku alebo úžasných priestorov jadrovej elektrárne. S Geiger-mullerovým počítačom si odmeriate rádioaktivitu uránu a iných bežne používaných prvkov. Určite si nenechajte ujsť zážitok z nabitia sa na 400 tisíc voltov pomocou Van den Graafovho generátora. Vlasy vám budú stáť dupkom, a ešte k tomu môžete v súťaži vyhrať smart hodinky Samsung, ak správne zodpoviete na tri súťažné otázky. Výsledky budú zverejnené na seas.sk. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká aj v Mochovciach, v najmodernejšom infocentre energie a zábavy – ENERGOLAND.

 

Pre viac informácií o priebehu predchádzajúcich ročníkov podujatia Veda netradične nahliadnite do nášho archívu alebo si pozrite krátky videozostrih z podujatia v roku 2015.