VeDETSKÝ deň v ZCV Aurelium

Podujatie VeDETSKÝ deň sa uskutoční dňa 9. novembra 2022 od 9.00 do 13.00 hod. v Zážitkovom centre vedy Aurelium, Bojnická 3, Bratislava, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022.

Zážitkové centrum vedy Aurelium je miesto, kde sa prelína zábava s učením a kde môžu návštevníci spoznať vedu a techniku cez vlastné skúsenosti a zážitky. Prostredníctvom hier sa dokážu dotknúť vedy a zážitkovým spôsobom si vyskúšať základné mechanizmy jednotlivých exponátov. Tie žiakov vnárajú do sveta fyziky, chémie, mechaniky, matematiky, robotiky, optiky a tiež ekológie. Hlavným cieľom je odniesť si nové vedomosti, zážitky a zábavnou formou spoznať rôzne vedné disciplíny.

Podujatie je určené pre žiakov I. stupňa základných škôl. Počas podujatia sa budú môcť zapojené skupiny žiakov zúčastniť prehliadky ZCV Aurelium vedenej lektorom a rôznych ďalších aktivít pripravených CVTI SR.

Vstup na podujatie je zdarma. Na podujatie je potrebná registrácia jednotlivých skupín či tried. Registráciu na jednotlivé časy nájdete nižšie alebo priamo na webe tyzdenvedy.sk a vedanadosah.sk.

Registrácia:

9:00 hod. https://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatie/vedetsky-den-tvt-2022-9-00-h/
9:45 hod. https://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatie/vedetsky-den-tvt-2022-9-45-h/
10:30 hod. https://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatie/vedetsky-den-tvt-2022-10-30-h/
11:15 hod. https://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatie/vedetsky-den-tvt-2022-11-15-h/
12:00 hod. https://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatie/vedetsky-den-tvt-2022-12-00-h/