Videosúťaž

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlasuje 15. júna 2022 1. ročník video súťaže, ktorá bude súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Banner k videosúťaži Týždňa vedy a techniky na Slovensku na rok 2022. Téma: Toto musím vyskúšať doma!

Videosúťaž je určená študentom stredných škôl, vysokých škôl alebo doktorandom na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Téma tohtoročnej súťaže je „Toto musím vyskúšať doma!“. V rámci tejto témy môžu študenti a doktorandi prostredníctvom svojich videí overiť jav alebo pokus, ktorý videli vo filme, seriáli, online či videohre vo vlastnej réžii.

Kategória súťaže: študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl a doktorandi 

Svoje audivoziuálne dielo môžete nahrať prostredníctvom webového úložiska www.wetransfer.com alebo https://www.uschovna.cz/sk/ so zadaným e-mailom adresáta („Email to“) ncpvat@cvtisr.sk.

Súčasťou registrácie príspevku je vyplnenie Registračného formulára (Prihlásenie príspevku – Videosúťaž), je potrebné mať vytvorený účet na stránke www.tyzdenvedy.sk. Pokiaľ ste už registrovaný používateľ, stačí sa prihlásiť. Po prihlásení môžete vložiť svoj príspevok.

Uzávierka na zasielanie súťažných prác bude 3. októbra 2022. Vyhodnotenie videopríspevkov sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

 

Dokumenty k podujatiu Videosúťaž:

Štatút (.pdf)

Pravidlá (.pdf)

Súhlas dotknutej osoby (.pdf)

Plagát (.pdf)