Výstavy

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 boli realizované aj dve výstavy.

Pravda alebo hoax?

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) reaguje na stúpajúcu tendenciu obľúbenosti dezinformácií a podvodov na internete. Slováci dôverujú podľa prieskumov organizácie GLOBSEC konšpiračným teóriám vo väčšej miere ako občania okolitých krajín. Výstava CVTI SR s názvom Pravda alebo hoax? obsahuje výber najrozšírenejších medicínskych hoaxov a ich vyvrátenie na základe odborných informácií.

V rámci danej výstavy vypracovalo CVTI SR v spolupráci s viacerými inštitúciami vzdelávacie panely zamerané na problémy so šírením dezinformácií. Výstavný panel vytvorený v spolupráci s Políciou SR objasňuje riziká spojené so šírením nepravdivých informácií z právneho hľadiska. Agentúra Agence France-Presse (AFP), ktorá sa zaoberá fact-checkingom, overovaním pravdivosti príspevkov na sociálnej sieti Facebook na Slovensku, v rámci výstavy vysvetľuje, ako funguje proces kontroly overovania faktov. GLOBSEC poskytol v rámci každoročne realizovaných prieskumov zameraných na názory obyvateľstva v štátoch EÚ štatistiky o dôvere občanov krajín V4 v konšpiračné teórie a dezinformácie. Úrad verejného zdravotníctva SR odpovedal CVTI SR na najčastejšie otázky týkajúce sa sporov v obchodných prevádzkach v súvislosti s kontrolou Digitálneho COVID preukazu EÚ či legitímnosti vyhlášky nariaďujúcej režim OTP.

Výstava Pravda alebo hoax? podporuje a rozvíja v rámci popularizačnej činnosti CVTI SR kritické myslenie širokej verejnosti. Prístupnou formou dotvorenou autorskými ilustráciami informuje o negatívnych aspektoch šírenia dezinformácií v digitálnom priestore, ktoré často negatívne presahuje aj do reálneho sveta.

Virtuálna prehliadka výstavy

PDF verzia výstavy

Výstavu bolo možné vidieť:

8. 11. – 30. 11. 2021 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave (web)

8. 11. – 31. 12. 2021 v budove Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove (web)

 

Slovenskí vedci: Prístup povolený

CVTI SR pripravilo panelovú výstavu v ktorej vám predstaví výber vedeckých pracovníkov a popularizátorov vedy a techniky Slovenska. Predstavia sa Vám laureáti ocenení Cena za vedu a techniku a Vedec roka SR posledných rokov. Cieľom výstavy je priblížiť činnosť slovenských vedcov, ktorých úspechy sa merajú v medzinárodnom rozsahu, no častokrát sa im nedostáva zaslúženej pozornosti a to obzvlášť na domácom území.

Virtuálna prehliadka výstavy

PDF verzia výstavy

Článok o výstave

Výstavu bolo možné vidieť:

20. 9. – 30. 11. 2021 v budove Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ul. Bučianska 4/A) (web).

8. 11. – 30. 11. 2021 v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave (web)