Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlásilo v roku 2020 už 15. ročník súťaže.

Výtvarná súťaž je určená žiakom základných škôl, žiakom osemročných gymnázií a žiakom základných umeleckých škôl v Slovenskej republike vo veku od 9 do 16 rokov. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Téma tohtoročnej súťaže bola „Vedci – superhrdinovia dnešných dní“. Žiaci mohli výtvarne znázorniť svoj pohľad na vedcov a ich vynálezy, ktoré zachraňujú a uľahčujú život ľudí. Vo výtvarnej tvorbe mali možnosť využiť rôznorodé výtvarné techniky ako maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina či litografia.

Víťazné práce pre rok 2020:

Kategória  I: žiaci vo veku od 9 do 12 rokov

1. miesto - Albert – vedec s dokonalou hlavou

1. miesto – Albert – vedec s dokonalou hlavou

Jeho autorom je Imrich z Bratislavy, ktorý má deväť rokov. Rozhodol sa zobraziť známu a dokonalú hlavu vedca, ktorý je ikonou vedy.

2. miesto - Hrdinstvo očiam neviditeľné

2. miesto – Hrdinstvo očiam neviditeľné

Desaťročná Terézia z Tulčíku v ňom citlivým spôsobom vyjadruje myšlienku, že práca zdravotníkov je verejnosťou dlhodobo prehliadaná.

3. miesto - Stop corone

3. miesto – Stop corone

Autorkou je jedenásťročná Patrícia z Michaloviec. Vo svojom diele vyjadruje vieru, že sa ľuďom práve vďaka vedcom podarí koronavírus poraziť.

Kategória II: žiaci vo veku od 13 do 16 rokov

1. miesto - Vždy vás budeme potrebovať

1. miesto – Vždy vás budeme potrebovať

Štrnásťročná Natália z Liptovských Sliačov v ňom citlivo zobrazuje nádej a vieru vo vedu i vo vedcov a vzdáva hold ich práci.

2. miesto - Vedou to vždy začína

2. miesto – Vedou to vždy začína

Autorkou originálneho portrétu je 15-ročná Mária z Kriváňa. Dielo poukazuje na to, že každé povolanie človeka je spojené s vedou a pokrokom.

3. miesto - Gutenbergova zbierka vedy

3. miesto – Gutenbergova zbierka vedy

Na treťom mieste sa umiestnilo dielo štrnásťročnej Žanety z Kriváňa. Upozorňuje ním na fakt, že vďaka vynálezu kníhtlače sa veda a pokrok mohli rozšíriť po celom svete.

Ďakujeme všetkým zúčastneným.

 

Facebook event

 

Všetky podrobné informácie o súťaži a inštrukcie k zasielaniu prác nájdete v dokumentoch k súťaži:

Štatút (.pdf)

Pravidlá (.pdf)

Plagát (.pdf)

 

Výsledky súťaže a ďalšie informácie z vyhodnotenia výtvarnej súťaže v roku 2019 nájdete v našom archíve.