Výtvarná súťaž 2024

Výtvarná súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlasuje tento rok už 19. ročník súťaže.

Výtvarná súťaž je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl na Slovensku vo veku od 9 do 16 rokov. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Témou tohtoročnej súťaže je Aj toto je recyklované. V rámci tejto témy môžu žiaci výtvarne zobraziť ochranu prírody vo svojom okolí, svoje predstavy o recyklácii a vytvorení predmetov, ktoré vzišli z recyklácie. Žiaci pri tvorbe výkresu využijú rôznorodé výtvarné techniky, ako je maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina či litografia.

Kategórie súťaže

Kategória I: žiaci vo veku od 9 do 12 rokov

Kategória II: žiaci vo veku od 13 do 16 rokov

Uzávierka na zasielanie súťažných prác je 4. októbra 2024. Vyhodnotenie výtvarných prác sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky.

 

Dokumenty k Výtvarnej súťaži:

Štatút (.pdf)

Prihláška (.pdf)

Informácia Výtvarná a Fotografická súťaž (.pdf)

Informácia súťaž TVT informovanie verejnosti CVTI SR (.pdf)

Pravidlá (.pdf)

Plagát (.pdf)

Výsledky súťaže a ďalšie informácie z vyhodnotenia Fotografickej súťaže v roku 2023 nájdete v našom archíve.