Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž je už pravidelnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlasuje 15. júna 2022 už 17. ročník súťaže.

Banner k výtvarnej súťaži Týždňa vedy a techniky na Slovensku na rok 2022. Téma: Vynálezy bez dátumu spotreby.

Výtvarná súťaž je určená žiakom základných škôl, žiakom osemročných gymnázií a žiakom základných umeleckých škôl v Slovenskej republike vo veku od 9 do 16 rokov. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Téma tohtoročnej súťaže je „Vynálezy bez dátumu spotreby“. Žiaci môžu výtvarne znázorniť vynálezy, ktoré boli vytvorené v minulosti, uplatňujú sa v súčasnosti a pravdepodobne sa budú používať aj v budúcnosti. Vo výtvarnej tvorbe majú možnosť využiť rôznorodé výtvarné techniky akými sú maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina či litografia.

Žiaci základnej školy, osemročného gymnázia a žiaci základných umeleckých škôl v Slovenskej republike sa prihlasujú do výtvarnej súťaže v nasledovných kategóriách:

Kategória  I: žiaci vo veku od 9 do 12 rokov

Kategória II: žiaci vo veku od 13 do 16 rokov

Uzávierka na zasielanie súťažných prác je 3. októbra 2022. Vyhodnotenie výtvarných prác sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

 

Všetky podrobné informácie o súťaži a inštrukcie k zasielaniu prác nájdete v dokumentoch k súťaži:

Štatút (.pdf)

Pravidlá (.pdf)

Súhlas dotknutej osoby (.pdf)

Prihláška (.doc)

Informácia Výtvarná a fotografická súťaž (.pdf)

Informácia súťaž TVT (.pdf)

Plagát (.pdf)