Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž je už tradične súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. V roku 2017 sa uskutočnil už jej 12. ročník.

Výtvarná súťaž 2017

Výtvarná súťaž bola určená žiakom základných škôl, žiakom osemročných gymnázií a žiakom základných umeleckých škôl v Slovenskej republike vo veku od 11 do 16 rokov. Hlavným cieľom výtvarnej súťaže bolo zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.

Slávnostné odovzdávanie cien výtvarnej a fotografickej súťaže sa uskutočnilo dňa 6. 11. 2017 v Zážitkovom centre vedy Aurelium, Bojnická 3, Bratislava.

Téma súťaže v roku 2017 bola Ako recyklujem. V rámci tejto témy mohli žiaci výtvarne zobraziť svoje predstavy o recyklácii a o svojom zapojení sa do procesu recyklácie. Na stvárnenie tejto predstavy mohli žiaci použiť rôzne výtvarné techniky.

Článok

Výsledky výtvarnej súťaže za rok 2017

Kategória I: žiaci vo veku od 11 do 13 rokov

1. miesto: Simon Eliáš, ZUŠ Komárno

Názov práce: Podzemná recyklácia

Popis: „Mojou prácou som chcel poukázať na problematiku plných kontajnerov, s ktorou sa dosť často stretáva moja rodina pri recyklácii odpadov. Mojím riešením pre lepší kolobeh recyklácií by bolo vytvorenie podzemných priestorov pre ďalší posun odpadov. Celý proces by bol ovládaný počítačom.“

1. miesto: Simon Eliáš, ZUŠ Komárno

Názov práce: Podzemná recyklácia

 

2. miesto:  Lea Kissová, ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky

Názov práce: Môj strom zdravia

Popis: „Každoročne nosím počas zberu papiera zviazané balíčky starých novín do zberu. Vedela som, že sa papier znovu spracuje a vyrobí sa nový, ale až teraz som si to tak naozaj uvedomila, že zachraňujem stromy, ktoré by inak vypílili. Zbieram papier teraz s už väčším nasadením. A toto moje nadšenie som chcela preniesť aj vo svojom výtvarnom spracovaní. Zobrazila som na ňom svoj strom, ktorý chcem zachrániť. Budem musieť nazbierať približne 125 kg papiera.“

2. miesto:  Lea Kissová, ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky

Názov práce: Môj strom zdravia

 

3. miesto: Daniela Sárová, ZŠ Kriváň

Názov práce: Robot – recyklátor

Popis: „Recykláciu si predstavujem ako robota, v ktorom sa zhromažďuje separovaný odpad a rôznymi technológiami sa spracujú nové, užitočné veci. Šetríme tým prírodu.“

3. miesto: Daniela Sárová, ZŠ Kriváň

Názov práce: Robot – recyklátor

 

Kategória II: žiaci a študenti vo veku od 14 do 16 rokov

1. miesto: Mária Pirhalová,  ZŠ Stará Ľubovňa

Názov práce: Recyklujem a chránim prírodu

Popis: „Kombináciou techník som vyjadrila ako recyklovaním odpadu chránim životné prostredie a okolitú prírodu, v ktorej sú rastliny a živočíchy.“

1. miesto: Mária Pirhalová,  ZŠ Stará Ľubovňa

Názov práce: Recyklujem a chránim prírodu

 

2. miesto: Diana Jenčíková, ZŠ a MŠ Koškovce

Názov práce: Ako recyklujem? Takto!

Popis: „Vo svojej práci som použila novinový papier a tých chcela poukázať, že výtvarné dielo sa dá vytvoriť aj takto. Papier sa nemusí  hneď vyhodiť, ale dá sa ešte pekne využiť.“

2. miesto: Diana Jenčíková, ZŠ a MŠ Koškovce

Názov práce: Ako recyklujem? Takto!

 

3. miesto: Matúš Patráš, ZŠ Selce

Názov práce: Staré dobré

Popis: „Práca je namaľovaná vo formáte A3 akrylovými farbami. Práca výstižne zachytáva premenu starého, použitého materiálu. V diele sú využité prvky zátišia a kontrastné farby zvýrazňujúce rozdiel medzi starým a novým.“

 

Špeciálna cena:

Beáta Szitásová, ZUŠ Dunajská Streda

Názov práce: Vták

Popis: „Orol“ – vták vytvorený z plastových príborov a pet fliaš – recyklácia.“

 

Ezster Pintér, ZUŠ Dunajská streda

Názov práce: Šperky

Popis: „Kolekcia prvkov a doplnkov z plastu, kameňov, opadanej mozaiky – recyklácia.“

1. miesto: Simon Eliáš, ZUŠ Komárno

Názov práce: Podzemná recyklácia

 

Výsledky súťaže a ďalšie informácie z vyhodnotenia výtvarnej súťaže v roku 2016 nájdete v našom archíve.