Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž je už tradične súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. V roku 2016 sa uskutočnil už jej 11. ročník. Témou súťaže v roku 2016 bol Stroj času. V rámci tejto témy mohli žiaci výtvarne zobraziť svoje predstavy o stroji času a svoje predstavy súvisiace so zmenou vedy a techniky v čase a priestore. Na stvárnenie tejto predstavy mohli žiaci použiť rôzne výtvarné techniky. Výtvarná súťaž v roku 2016 prebiehala od 15. júna do 14. októbra. V tomto období mohli žiaci zasielať svoje diela.

Výtvarná súťaž je určená žiakom základných škôl, žiakom osemročných gymnázií a žiakom základných umeleckých škôl v Slovenskej republike vo veku od 11 do 16 rokov. Hlavným cieľom výtvarnej súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.

Autor výtvarnej práce zasiela svoju výtvarnú prácu spolu s priloženým vyplneným formulárom prihlášky poštou na adresu Centra vedecko-technických informácií SR.

Ceny sa odovzdávali v dvoch kategóriách:

Kategória I: žiaci vo veku od 11 do 13 rokov

Kategória II: žiaci vo veku od 14 do 16 rokov.

Hodnotiaca komisia vyberala diela, ktoré postúpia do užšieho výberu – a teda na hodnotenie. Z týchto diel komisia vyberala víťazov v jednotlivých kategóriách. Hodnotiaca komisia ocenila v každej kategórií tri výtvarné diela. Ocenenie sa skladá z diplomu a vecnej ceny, ktorá bude zabezpečená prostredníctvom partnerov súťaže. Viac informácií a pravdilá súťaže nájdete TU

Vecné ceny a diplomy boli víťazom výtvarnej súťaže odovzdané 10.11.2016 na slávnostnom vyhlásení výsledkov výtvarnej súťaže počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2016.

 

Výsledky výtvarnej súťaže

Kategória I: žiaci vo veku od 11 do 13 rokov

1. miesto: Sára Sokolová, ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa

Názov práce: Vývoj telefónu

Popis: Žiačka kombináciou grafických techník vyjadrila svoj pohľad na vývoj telefónu od 19. storočia po súčasnosť. 

2. miesto: Johana Ličková, ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica

Názov práce: Stroj času

3. miesto: Ema Stašková, ZŠ Krymská, Michalovce

Názov práce: Môj Mozog – stroj času

Popis: Žiačka si v práci predstavila možnosť ovládnutia času rozumom.

 

Kategória II: žiaci a študenti vo veku od 14 do 16 rokov

1. miesto: Adrián Špaček, Cirkevná ZUŠ Sv. Gorazda, Vrbové

Názov práce: Výskumný ústav času

2. miesto: Christian Podmanický, ŽŠ v Lozorne, Lozorno

Názov práce: Stroj času – minulosť, prítomnosť, budúcnosť

Popis: Študent vyjadruje fantáziou predstavu technickej histórie automobilizmu a stavebníctva.

 

3. miesto: Laura Belvončíková, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica

Názov práce: Vitaj budúcnosť – stroj času

Popis: Študentka znázornila v práci novú realitu medzi ľuďmi a robotmi androidmi. 

 

ŠtatútPravidláVýzvaPlagátPrihláška