Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlasuje 20. júla 2021 už 16. ročník súťaže.

Výtvarná súťaž je určená žiakom základných škôl, žiakom osemročných gymnázií a žiakom základných umeleckých škôl v Slovenskej republike vo veku od 9 do 16 rokov. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Téma tohtoročnej súťaže je „Mars – náš nový domov?“. Žiaci môžu výtvarne znázorniť predstavu života na inej planéte, technické vymoženosti, ktoré nám môže táto planéta ponúknuť a transport na túto planétu. Vo výtvarnej tvorbe majú možnosť využiť rôznorodé výtvarné techniky ako maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina či litografia.

Víťazi výtvarnej súťaže v jednotlivých kategóriách:

Kategória  I: žiaci vo veku od 9 do 12 rokov

1. miesto – Nella z Levíc

2. miesto – Vanesa z Turzovky

3. miesto – Richard z Ľupče

 

Kategória II: žiaci vo veku od 13 do 16 rokov

1. miesto – Sára z Hulu

 

2. miesto – Zuzana z Raslavíc

 

3. miesto – Olívia z obce Pod Hájom

Špeciálna cena – Liana z Vranova nad Topľou

Výhercom srdečne gratulujeme. Ceny do súťaží udelili partneri podujatia – spoločnosti Slovenské elektrárne a EPSON.

 

Článok na portáli Veda na dosah

 

Kontakt

Informatívne dokumenty k súťaži:

Štatút VS TVT 2021

Plagát (.jpg)

 

Táto súťaž je organizovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Výsledky súťaže a ďalšie informácie z vyhodnotenia výtvarnej súťaže v roku 2020 nájdete v našom archíve.