Záverečná konferencia

KEDY: 09. 11. 2023 (od 9.00 do 15.30 hod.)

KDE:  CVTI SR, Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava (konferenčná miestnosť, 2. poschodie)

Strategickým cieľom národného projektu boli systematické podporné služby v oblasti duševného vlastníctva a procesu transferu technológií na Slovensku, najmä zabezpečenie systematickej a koordinovanej podpory verejným pracoviskám vedy a výskumu v oblasti aplikácie poznatkov získaných výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe nadviazaním na výstupy národného projektu NITT SK. Súčasťou aktivít bola mobilizácia povedomia o možnostiach využívania duševného vlastníctva formou propagácie a medializácie témy transferu technológií.

Záverečná konferencia bola zameraná na prezentáciu výstupov a výsledkov projektu NITT SK II a odbornú diskusiu na tému Bariéry, výzvy a možnosti podpory transferu technológií na Slovensku.

 • Záverečná konferencia NITT SK II

  Záverečná konferencia NITT SK II
 • Daniela Birová, PhDr., CVTI SR

  Daniela Birová, PhDr., CVTI SR
 • Záverečná konferencia NITT SK II

  Záverečná konferencia NITT SK II
 • RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., CVTI SR

  RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., CVTI SR
 • Ing. Lenka Bednárová, PhD., CVTI SR

  Ing. Lenka Bednárová, PhD., CVTI SR
 • Záverečná konferencia NITT SK II

  Záverečná konferencia NITT SK II
 • Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., SPU Nitra

  Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., SPU Nitra
 • JUDr. Peter Čižmár, PhD., LL.M., Technická univerzita v Košiciach

  JUDr. Peter Čižmár, PhD., LL.M., Technická univerzita v Košiciach
 • Ing. Andrea Čorejová, PhD., UNIZA

  Ing. Andrea Čorejová, PhD., UNIZA
 • Záverečná konferencia NITT SK II – panelová diskusia

  Záverečná konferencia NITT SK II – panelová diskusia

Program konferencie (.pdf)

Záznam z konferencie NITT SK II (rozdelený na 3 časti): 

Sekcia 1
https://video.nti.sk/rec?1055420TAPNJ8H973

Sekcia 2 
https://video.nti.sk/rec?1055797NFLALEY241

Sekcia 3
https://video.nti.sk/rec?105601545G9OVOH46