Značka: 2024

Vyhlásili sme výtvarnú a fotografickú súťaž na rok 2024

Výtvarná aj fotografická súťaž sú už tradične súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a...

31. mája 2024

Výtvarná súťaž 2024

Výtvarná súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI...

31. mája 2024

Fotografická súťaž 2024

Fotografická súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI...

31. mája 2024