Výstupy z konferencie Populárne o vede a technike

Dnes prebiehala online konferencia s názvom Populárne o vede a technike: Súčasné trendy v popularizácii. Ďakujeme všetkým hosťom aj divákom.

Pokiaľ ste si nestihli pozrieť živé vysielanie konferencie, v priebehu najbližších týždňov zverejníme na YouTube CVTI SR videozáznam z podujatia. Dovtedy si môžete prečítať rozhovory s hosťami konferencie, ktoré nájdete v sekcii Online konferencia alebo na portáli Veda na dosah v sekcii Týždeň vedy a techniky na Slovensku.

Fotogaléria

Výstupy z konferencie Populárne o vede a technike

Táto konferencia je organizovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.