Online konferencia

Online konferencia Populárne o vede a technike: Súčasné trendy v popularizácii sa uskutoční 10. 11. 2021 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021. Konferenciu organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v rámci Centra vedecko-technických informácií.

Populárne o vede a technike: Súčasné trendy v popularizácii

Cieľom konferencie je vytvorenie platformy pre diskusiu zameranú na možnosti popularizácie vedy a techniky v súčasnosti, aktuálne trendy šírenia informácií o vede a technike širokej verejnosti s dôrazom na mladých ľudí či deti, ako aj budovanie povedomia o potrebe a význame popularizácie vedy a techniky.

V jednotlivých prednáškach sa účastníci dozvedia napríklad to, ako popularizovať vedu deťom, ako sa tvorí vedecko-popularizačná grafika, popularizačný dokument či článok, akú úlohu zohráva v popularizácii Instagram a podcast, alebo či dokážeme popularizovať vedu a techniku aj prostredníctvom fotografie.

Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie sa podujatie uskutoční bez účasti publika. Konferencia bude streamovaná dňa 10. 11. 2021 od 9.00 hod. a záznam z nej bude následne zverejnený aj na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, budeme radi ak využijete možnosť pripojiť sa k nám. Počas online vysielania budete mať zároveň možnosť klásť jednotlivým prednášajúcim otázky, na ktoré budú môcť odpovedať v diskusii.

Fotogaléria

Aktuálne informácie o podujatí nájdete aj prostredníctvom vytvorenej udalosti na Facebooku.

Program konferencie

I. časť  (9:00 – 11:00)

Veda aj pre najmenších, Simona Dulajová

Ako sa tvorí vedecko-popularizačná grafika, Lucia Ciglar

… aby sme si o vede a technike mohli prečítať všetci, Renata Józsová a Karol Jesenák

Všetci na Mars alebo ako zvládnuť klimatickú zmenu, Miroslav Šarišský

 

Moderovaná diskusia a otázky pre prednášajúcich kladené online

II. časť  (11.00 – 13:00)

Ako popularizovať vedu v podcaste, Samuel Kováčik

Popularizačné videá na YouTube – prípadová štúdia Nečakaných súvislostí, Juraj Tekel

Dokážeme prostredníctvom fotografie popularizovať vedu a techniku?, Tomáš Slovinský  

Veda v dokumentárnom filme: Ako popularizovať vedu tvorbou audiovizuálnych diel, Matej Pok

Moderovaná diskusia a otázky pre prednášajúcich kladené online

Program konferencie (.PDF)

Táto konferencia je organizovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.