Pozrite si víťazné práce výtvarnej a fotografickej súťaže

Dnes sme odovzdali ceny výhercom výtvarnej a fotografickej súťaže, ktoré sa konali v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Súťažné výtvarné a fotografické diela hodnotila odborná komisia, ktorá pozostávala zo zástupcov vyhlasovateľa súťaží, CVTI SR a Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a zástupcov partnerov TVT a obidvoch súťaží. Do obidvoch súťaží nám tento rok prišlo spolu 299 príspevkov, rozhodovanie bolo náročné. Ďakujeme za všetky krásne súťažné príspevky. 

Jednotlivé výherné práce nájdete už čoskoro v sekcii Výtvarná súťaž a Fotografická súťaž

Všetkým výhercom srdečne gratulujeme. 

Fotogaléria z oceňovania

Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú magazín NextechRTVSBKISVEDANADOSAH.skčasopis Quark a Zážitkové centrum vedy Aurelium.