Fotografická súťaž

 

Fotografická súťaž je určená žiakom 2. stupňa základných škôl, žiakom a študentom osemročných gymnázií a študentom stredných škôl na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov a študentov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Témou tohtoročnej súťaže je Veda je zábava. Žiaci a študenti môžu prostredníctvom svojich fotografií prezentovať vedecké javy, s ktorými sa stretli v bežnom živote a ktoré dokážu vnímať v zábavnej forme.

Kategórie súťaže
Kategória I: žiaci 2. stupňa základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií
Kategória II: študenti stredných škôl a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií

Svoju fotografiu môžete nahrať cez našu webovú stránku. Na prihlásenie príspevku je potrebná registrácia na stránke www.tyzdenvedy.sk. Pokiaľ ste už registrovaní používatelia, stačí sa prihlásiť. Po prihlásení môžete vložiť svoj príspevok.

Uzávierka na zasielanie súťažných prác bude 4. októbra 2023. Vyhodnotenie fotografických prác sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Facebook event

 

Dokumenty k podujatiu Fotografická súťaž:

Štatút (.pdf)

Pravidlá (.pdf)

Súhlas dotknutej osoby (.pdf)

Informácia Výtvarná a Fotografická súťaž (.pdf)

Informácia súťaž TVT (.pdf)

Plagát (.pdf)

 

Výsledky súťaže a ďalšie informácie z vyhodnotenia Fotografickej súťaže v roku 2022 nájdete v našom archíve.