Fotografická súťaž

Fotografická súťaž je určená žiakom 2. stupňa základných škôl, žiakom a študentom osemročných gymnázií a študentom stredných škôl na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov a študentov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Témou tohtoročnej súťaže bola Veda je zábava. Žiaci a študenti mohli prostredníctvom svojich fotografií prezentovať vedecké javy, s ktorými sa stretli v bežnom živote a ktoré dokážu vnímať v zábavnej forme.

Vyhodnotenie fotografických prác sa uskutočnilo 6. 11. 2023 počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave.

Víťazné práce v jednotlivých kategóriách súťaže:

Kategória I: žiaci 2. stupňa základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Peter, Základná škola Martinská, Žilina

Názov: Západ slnka na Veľkom Diely

Popis: Chodievame pozorovať teleskopom hviezdy. Odfotil som brata.

 

Kategória II: študenti stredných škôl a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií

Adrián, Gymnázium Považská Bystrica

Názov: Galaxia v pohári

Popis: Fotografia „Galaxia v pohári” znázorňuje pohár, v ktorom sa nachádza zmes vody a škrobu, do ktorej Adrián pridal niekoľko kvapiek jódovaného povidónu (Betadine). Po tomto pokuse sa mu nečakane vytvorila nádherná špirála a k tomu blesk fotoaparátu vytvára v strede „čiernu dieru”. Celá fotografia tak pripomína „Galaxiu v pohári”.

 

Plagát (.pdf)

 

Výsledky súťaže a ďalšie informácie z vyhodnotenia Fotografickej súťaže v roku 2022 nájdete v našom archíve.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 sa uskutoční v období od 6. do 12. novembra 2023. Hlavnými organizátormi podujatia sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrum vedecko-technických informácií SR. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárneEPSON. Mediálnymi partnermi sú magazín Nextech, RTVS, BKIS, VEDANADOSAH.sk, časopis Quark a Zážitkové centrum vedy Aurelium.