Pozrite si víťazné práce súťažiacich počas TVT 2022

Výtvarná a grafická súťaž sa už tradične koná pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Témou tohto ročníka boli „Vynálezy bez dátumu spotreby“.

Zapojili sa do nej žiaci základných škôl, osemročných gymnázií a žiaci základných umeleckých škôl v Slovenskej republike. Výtvarná súťaž má tradične dve kategórie. Prvá je pre žiakov vo veku od 9 do 12 rokov, druhá pre žiakov od 13 do 16 rokov. Do prvej kategórie grafickej súťaže mohli prihlasovať svoje práce študenti stredných škôl a do druhej študenti vysokých škôl a doktorandi.

Novou súťažou tohto ročníka bola videosúťaž určená študentom stredných škôl, vysokých škôl alebo doktorandom na Slovensku. Téma videosúťaže bola „Toto musím vyskúšať doma!“.

Víťazné diela výtvarnej súťaže v kategórii  I: žiaci vo veku od 9 do 12 rokov:

Na prvom mieste v kategórii do 12 rokov sa umiestnilo dielo Technika nám uľahčuje život. Jeho autorom je Martin z Púchova. Martin zobrazil potrebnosť automobilov v súčasnom svete a porovnal súčasnosť s minulosťou. Na dielo sa dá pozrieť z dvoch strán, ktoré nám približujú obrazy rôznych dôb (Vozy s koňmi). Vďaka zaujímavej perspektíve dielo získalo pozornosť všetkých porotcov.

Druhé miesto patrí dielu s názvom Za svetlom. Jeho autorom je Maxim zo Spišskej Soboty. Popis diela znie: Keď uzreli svetlo sveta žiarovky, svet sa viac osvetlil. Už cez sto rokov je žiarovka žiarovkou, ktorá svieti. Maxim premenil žiarovku na fantazijný balón, s ktorým môžeme odletieť za svetlom a zároveň osvetliť svet.

Tretie miesto obsadilo dielo s názvom Kníhtlač, ktorého autorkou je Kamila zo Starej Ľubovne. Vo svojom diele zachytáva prácu v tlačiarenskej dielni, kde vznikali knihy, vďaka ktorým sa mohla vzdelanosť dostať do celého sveta. Ako si môžete všimnúť na ľavej strane výtvarnej práce je znázornená aj sada písmových znakov.

Víťazné diela výtvarnej súťaže v kategórii II: žiaci vo veku od 13 do 16 rokov:

Prvé miesto v kategórii do 16 rokov patrí dielu s názvom Kolesá naprieč históriou. Ingrid z Bratislavy. Toto nádherné dielo vzniklo maľbou na drevenej doske, ohraničenou hnedým papierom. Ingrid do detailu zachytila akrylovými farbami vynález a použitie kolesa naprieč históriou. Dielo oslovilo svojim dôrazom na detail a myšlienkou.

Druhé miesto získal obraz s názvom Vynálezy. Autorka Sofia z Michaloviec použila kombinovanú techniku. Dielo je koláž vytvorená ceruzkovou kresbou a znázorňuje historické vynálezy. Práca zaujala kombináciou rôznych vynálezov spojených v jednom obraze. Môžeme na nej vidieť vynález hodín, ďalekohľadu či telefónu. 

Na treťom mieste sa umiestnilo dielo s názvom Objav žiarovky a jej využitie, ktorého autorkou je Tamara zo Starej Ľubovne. Práca znázorňuje vynález žiarovky a jej rôznorodé využitie až do dnešných dní. Vytvorená je grafickou technikou monotypie, pomocou ktorej sa dá vytvoriť jedinečné dielo. Výtvarná práca je zaujímavá svojou kompozíciou a technikou.

 

Víťazné diela fotografickej súťaže 

Prvé miesto vo fotografickej súťaži získalo dielo Krehká sila. Autor Juraj z Vranova nad Topľou vytvoril fotografiu, vďaka rozbitej šošovke. Jurajova fotografia pripomína svojím vizuálom až dielo výtvarnej podoby.

V rámci fotografickej súťaže porota udelila špeciálnu cenu. V druhej kategórii sa rozhodla ocenenie neudeliť. 

Špeciálnu cenu získalo dielo Prepojenie od autorky Karin z Bratislavy. Analóg ako starší brat. Takýto popis k fotografii uviedla autorka. Na fotografii sa nachádza analógový fotoaparát. Fotografia oslovila svojou kvalitou aj vizuálom. Je zaujímavá svojou hrou svetla a tieňa.

Prvý ročník videosúťaže vyhrali Daniela a Ida z Košíc, ktoré na videu spolupracovali.

 

Všetkým výhercom gratulujeme, ale taktiež ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaží zapojili. Tešíme sa na vaše práce o rok.

 

Ceny do súťaží venovali Slovenské elektrárne a EPSON.

Článok o výhercoch nájdete aj na webe Veda na dosah. Viac informácií nájdete na webe tyzdenvedy.sk v sekcii Výtvarná súťaž, Fotografická súťaž a Videosúťaž.