Festival vedy a techniky AMAVET

Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT) bol aj v roku 2019 jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT). Jeho 22. ročník bol opäť oslavou a prezentáciou najlepších vedátorských projektov z oblasti vedy a techniky, ktoré postúpili z krajských kôl na celoslovenské finále v Bratislave.

„ZREALIZUJ SVOJ NÁPAD“ bolo sloganom tohtoročného, už 22. ročníka FVAT AMAVET 2019. Od 1. septembra, kedy v Asociácii pre mládež vedu a techniku (AMAVET) spustili registráciu, mali žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl možnosť zrealizovať svoje nápady a prihlasovať bádateľské projekty individuálne alebo v dvojčlenných tímoch. Najskôr sa uskutočnili krajské kolá FVAT. Dátum ukončenia registrácie projektov pre všetky krajské kolá bol 9. októbra 2019. Najúspešnejší súťažiaci z krajských kôl postúpili na celoslovenské finále, ktoré sa uskutočnilo počas TVT na Slovensku od 7. do 8. novembra 2019 v Bratislave. Víťazi celoslovenského finále FVAT AMAVET získavajú postup na prestížne svetové a európske prehliadky a súťaže, kde každoročne zaznamenávajú vynikajúce výsledky.

Fotogaléria z podujatia

Festival vedy a techniky AMAVET

Festival organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku o.z. v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, ktoré je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Viac informácií o FVaT Amavet sa dozviete na webe www.festivalvedy.sk. Informácie o uplynulom ročníku podujatia nájdete aj v archíve webu Týždeň vedy a techniky.

 

Zdroj: tlačová informácia Objavovanie talentov v prírodných vedách (.PDF)