Fotografická súťaž 2024

Fotografická súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlasuje tento rok už 10. ročník súťaže.

Fotografická súťaž je určená žiakom 2. stupňa základných škôl, žiakom a študentom osemročných gymnázií a študentom stredných škôl na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov a študentov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Témou tohtoročnej súťaže je Energie pre budúcnosť. Žiaci tému fotografickej súťaže môžu znázorniť pomocou rôznych vizuálnych inštalácií, ktoré pre nich predstavujú energiu pre budúcnosť. Na zhotovenej fotografii sa môžu objaviť predmety, materiály, vizuálne pútavé obrazy, fyzikálne javy, ktoré nám priblížia, ako by sme mohli využívať zdroje energie v budúcnosti a ako prispejeme k udržateľnejšiemu životu na našej planéte.

Kategórie súťaže

Kategória I: žiaci 2. stupňa základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Kategória II: študenti stredných škôl a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií

Svoju fotografiu môžete nahrať prostredníctvom nášho webu. Na prihlásenie príspevku je potrebná registrácia na stránke www.tyzdenvedy.sk. Pokiaľ ste už registrovaný používateľ, stačí sa prihlásiť. Po prihlásení môžete vložiť svoj príspevok.

Uzávierka na zasielanie súťažných prác bude 4. októbra 2024. Vyhodnotenie fotografických prác sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky.

 

Dokumenty k Fotografickej súťaži:

Štatút (.pdf)

Pravidlá (.pdf)

Súhlas dotknutej osoby (.pdf)

Informácia Výtvarná a Fotografická súťaž (.pdf)

Informácia súťaž TVT informovanie verejnosti CVTI SR (.pdf)

Plagát (.pdf)

Výsledky súťaže a ďalšie informácie z vyhodnotenia Fotografickej súťaže v roku 2023 nájdete v našom archíve.