Výtvarná súťaž

 

Výtvarná súťaž je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl na Slovensku vo veku od 9 do 16 rokov. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Témou tohtoročnej súťaže je Veda u nás doma. Žiaci výtvarne znázornia to, kde všade môžu nájsť vedu v domácom prostredí. Vedecký jav možno nájsť pri príprave obľúbených jedál, pestovaní rastlín, hre alebo pri starostlivosti o domáce zvieratká. Pri tvorbe sa dajú využiť rôznorodé výtvarné techniky, ako je maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina či litografia.

 

Kategórie súťaže

Kategória I: žiaci vo veku od 9 do 12 rokov

Kategória II: žiaci vo veku od 13 do 16 rokov

 

Uzávierka na zasielanie súťažných prác je 4. októbra 2023. Vyhodnotenie výtvarných prác sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

 

Všetky podrobné informácie o súťaži a inštrukcie k zasielaniu prác nájdete v dokumentoch k súťaži:

Štatút (.pdf)

Pravidlá (.pdf)

Prihláška a súhlas (.docx)

Informácia Výtvarná a Fotografická súťaž (.pdf)

Informácia súťaž TVT (.pdf)

Plagát (.pdf)

 

Výsledky súťaže a ďalšie informácie z vyhodnotenia Výtvarnej súťaže v roku 2022 nájdete v našom archíve.