Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl na Slovensku vo veku od 9 do 16 rokov. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Témou tohtoročnej súťaže bola Veda u nás doma. Žiaci výtvarne znázornili to, kde všade môžu nájsť vedu v domácom prostredí. Vedecký jav možno nájsť pri príprave obľúbených jedál, pestovaní rastlín, hre alebo pri starostlivosti o domáce zvieratká. Pri tvorbe sa dali využiť rôznorodé výtvarné techniky, ako je maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina či litografia.

Vyhodnotenie výtvarných prác sa uskutočnilo 6. 11. 2023 počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave.

Víťazné práce v jednotlivých kategóriách súťaže:

Kategória I: žiaci vo veku od 9 do 12 rokov

3. miesto: Rebeka, Základná umelecká škola Jany Kocianovej, Šaštín-Stráže

Názov: Pomocníčka

 

2. miesto: Miroslav, ZŠ Martinská, Žilina

Názov: Koláč vďaka vede a technike

 

1. miesto: Ema, Súkromná základná škola Stará Ľubovňa

Názov: Starostlivosť o vlasy

Popis: Výtvarná práca zobrazuje aký význam má veda v našom každodennom živote, napríklad pri bežnej starostlivosti o vlasy, kde neodmysliteľne potrebujeme a využívame prostriedky a nástroje vedy a techniky.

 

Kategória II: žiaci vo veku od 13 do 16 rokov

3. miesto: Emma, Súkromná základná škola, Ateliér Médea, Nitra

Názov: Môjho najlepšieho kamaráta cievy

Popis: Akryl a akvarel, rýchly krvný obeh.

 

2. miesto: Karolína, Súkromná základná škola, Ateliér Médea, Nitra

Názov: Pleseň

Popis: Pleseň prechádza materiálom papiera a mení dielo v čase – procesuálne umenie. Karolína natrela svoju prácu sladkou hruškou, aby dosiahla proces plesne.

 

1. miesto: Emma, Základná umelecká škola Handlová

Názov: Markus predstavuje vedu u nás doma

 

Plagát (.pdf)

 

Výsledky súťaže a ďalšie informácie z vyhodnotenia Výtvarnej súťaže v roku 2022 nájdete v našom archíve.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 sa uskutoční v období od 6. do 12. novembra 2023. Hlavnými organizátormi podujatia sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrum vedecko-technických informácií SR. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárneEPSON. Mediálnymi partnermi sú magazín Nextech, RTVS, BKIS, VEDANADOSAH.sk, časopis Quark a Zážitkové centrum vedy Aurelium.