Bunky, gény, pletivá: rastlinné biotechnológie ako nástroj moderného poľnohospodárstva a lesníctva

Prehliadka laboratórnych priestorov spojená s odborným výkladom a názornými ukážkami rôznych metodických prístupov genetického výskumu a génového inžinierstva. Prvým krokom v mnohých experimentoch je izolácia nukleových kyselín, ktorú si budú môcť návštevníci sami vyskúšať a počas krátkej prednášky sa niečo viac o rastlinnej DNA dozvedieť.
Pod drobnohľadom svetelnej či fluorescenčnej mikroskopie predstavíme fascinujúci a tajomný svet rastlinných pletív a orgánov.
Metóda množenia rastlín a drevín in vitro, nazývaná aj klonovanie, je považovaná za najmodernejšiu metódu biotechnológií a dáva možnosť dokonalého dedenia vlastností. Geneticky identický materiál významných i netradičných rastlinných druhov a drevín získavame a množíme aj v našich laboratóriách. Výsledky našej práce si budú môcť návštevníci pozrieť v priestoroch kultivačných miestností, s možnosťou praktického vyskúšania niektorých techník, ktoré k získaniu sadbového materiálu používame.