Nitra

08Nov

Chceš sa dozvedieť viac o výberovom procese? Biznis raňajky - workshop so spoločnosťou PwC pre...

08.11.2023 - 07.11.2023
08Nov

Prehliadka laboratórnych priestorov spojená s odborným výkladom a názornými ukážkami rôznych metodických prístupov genetického výskumu...

08.11.2023 | 09:00 - 13:00
07Nov

Stretnutie študentov so zástupcami finančného sektora za účelom prepojenia študentov so sektorom vedy, vzdelávania a...

07.11.2023 | 09:00 - 11:00
13Nov

V rámci projektu občianskeho združenia EDAH „Nedovolíme vymazať pamäť“ prebehne diskusia s preživšími holokaustu a...

13.11.2023 | 13:00 - 14:00
06Nov

Prednáška doc. Dr. phil. Jakuba Sirovátku určená pre študentov VŠ a odbornú verejnosť sa bude...

06.11.2023 | 13:00 - 14:00
10Nov

Meranie prístrojom InBody trvá pár minút, je neinvazívne a poskytuje výsledky o Vašom tele na...

10.11.2023 | 09:00 - 12:00
09Nov

Študenti a verejnosť budú mať možnosť vyskúšať si a naučiť sa základy rôznych tanečných štýlov.

09.11.2023 | 14:00 - 16:00
09Nov

Prezentácia súčasných požiadaviek PF UKF v Nitre v zmysle nového študijného poriadku pre doktorandské štúdium....

09.11.2023 | 14:00 - 14:30
09Nov

Na workshope Tajomstvá vedeckého výskumu budú môcť účastníci nahliadnuť do pozadia vedeckej práce: vyskúšať si,...

09.11.2023 | 13:00 - 14:30
09Nov

Cieľom workshopu je získať informácie o správnom používaní novej citačnej normy pri tvorbe záverečných a...

09.11.2023 | 11:00 - 12:00