Beseda

30Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje diskusiu pri čaji s členmi mimovládnej organizácie Diversity Pro...

30.11.2022 | 17:30 - 18:30
16Nov

Diskusia organizovaná združením Apeiron na teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Pozvanie na diskusiu prijali zástupcovia organizácie...

16.11.2022 | 13:00 - 14:30
23Nov

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody TU, PF a Ústav pre cirkevné a konfesné právo...

23.11.2022 | 13:30 - 15:30
08Nov

Rozprávať sa budeme o súčasnej literatúre pre deti a mládež, o jej didaktických, terapeutických, interaktívnych...

08.11.2022 | 11:20 - 13:00
08Nov

Podujatie je adresované študentom filologického zamerania a záujemcom o významných svetových vedcov z rôznych odborov.

08.11.2022 | 12:15 - 12:55
07Nov

Cieľom podujatia je priblíženie výskumných zámerov, ktoré realizuje KTVŠ a to tak, aby hlavní riešitelia...

07.11.2022 | 18:00 - 19:00
07Nov

Prednáška spojená s besedou približuje jednotlivé pôvodné i novšie teórie smútenia, modely, fázy či úlohy,...

07.11.2022 | 11:00 - 12:00
09Nov

Prezentácia publikácií spojená s besedou o aktuálnych výzvach a problémoch v etike.

09.11.2022 | 09:00 - 10:30
11Nov

Odborná rozprava, prezentácia úloh projektu a dosiahnutých čiastkových výsledkov projektu KEGA 036PU-4/2021 Technológia rozšírenej reality...

11.11.2022 | 13:00 - 14:00
07Nov

Katedra pedagogiky a andragogiky PF UMB pozýva komunitu študentov, učiteľov a iných zamestnancov, ktorí sa...

07.11.2022 | 14:30 - 14:40