Komárno

09Nov

Vedecké sympózium Diakonia, sociálne inštitúcie a ich služby.

09.11.2023 | 09:30 - 15:00
08Nov

Prednáška: Doc. ThDr. Alfréd Somogyi, PhD. Vývoj počtu Reformovaných na Slovensku a výchova teológov.

08.11.2023 | 11:00 - 12:00
07Nov

Prednáška: Prof. István Pásztori Kupán, PhD. Platón a Aristoteles v kresťanskej teológii.

07.11.2023 | 10:30 - 11:30
06Nov

Kolembačka s následnou diskusiou. Účasť je podmienená predbežnou registráciou na e-mailovej adrese: sullk@ujs.sk

06.11.2023 | 11:00 - 12:00
26Okt

Medzinárodná vedecká konferencia The Perception of Science by Calvinists, Lutherans, Unitarians and Religious Dissents in...

26.10.2023 - 27.10.2023
10Nov

Na sympóziu sa bude diskutovať o dvojjazyčných situáciách v súvislosti s maďarskou menšinou v Karpatskej...

10.11.2023 | 09:00 - 13:00
09Nov

Popularizačné prednášky z oblasti germanistickej jazykovedy, literárnej vedy a didaktiky nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka.

09.11.2023 | 10:00 - 12:00
09Nov

Prednášajúci: Gábor Tóth, docent - ELTE Savaria Egyetemi Központ

09.11.2023 | 10:00 - 11:00
09Nov

Prednáška je zameraná na úlohu stereoselektívnych zlúčenín, zdôrazňuje dôležitosť chirality a stereoizomérie v organických zlúčeninách.

09.11.2023 | 09:30 - 10:30
08Nov

Autori knihy sú najlepšími odborníkmi na túto tému, ktorí zastupujú nielen maďarské výskumné ústavy a...

08.11.2023 | 14:00 - 15:00