Konferencia

24Nov

Podujatie je venované oblastiam ako sú: Globálna geodézia, geodetické základy, fyzikálna geodézia a geodynamika, geoinformatika,...

24.11.2022 - 25.11.2022
01Dec

23. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú organizuje Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, sa...

01.12.2022 - 02.12.2022
16Nov

Vydavateľstvo Solen, s. r. o. Bratislava v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou, Forensic.sk, poradenskou spoločnosťou...

16.11.2022 | 09:00 - 17:25
24Nov

Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave Vás pozýva na 20. medzinárodnú vedeckú konferenciu „AIESA -...

24.11.2022 - 25.11.2022
24Nov

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou zameraná na najnovšie trendy v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Konferencia je zaradená...

24.11.2022 | 09:00 - 16:00
23Nov

Vedecko-odborná konferencia zameraná na aktuálne výzvy v podpore zdravia, v hygiene výživy, v hygiene detí...

23.11.2022 | 08:00 - 13:45
15Nov

Multidisciplinárna vedecko-odborná konferencia zameraná na Onkologické skríningové programy v SR, Skríning rakoviny prsníka, Skríning rakoviny hrubého...

15.11.2022 | 08:00 - 16:00
10Nov

Multidisciplinárna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na počesť pamiatke významného trnavského mikrobiológa RNDr. Ing. Vladimíra...

10.11.2022 | 08:00 - 16:30
15Nov

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody TU, PF a Ústav pre cirkevné a konfesné právo...

15.11.2022 | 09:00 - 12:00
07Nov

10:30 Mgr. Eva Niklesová, PhD., Katedra mediálních studií, Metropolitní univerzita Praha: „Celebritizace současné české politické...

07.11.2022 | 10:30 - 15:00