Konferencia

29Nov

Medzinárodná vedecká konferencia sa venuje rozpočtovaniu samospráv, ako oblasti, ktorej je v poslednom čase venovaná...

29.11.2023 | 08:30 - 17:00
30Nov

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody TU PF v spolupráci s Univerzitou v Užhorode, Ukrajina,...

30.11.2023 | 09:30 - 14:30
05Dec

Cieľom vedeckej konferencie je prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy...

05.12.2023 | 08:00 - 14:00
16Nov

INVITATION TO THE CONFERENCE We would like to invite you to the 9th Scientific Conference...

16.11.2023 | 09:07 - 09:07
08Nov

Poslaním kongresu je prezentovať a vymieňať si najnovšie poznatky a skúsenosti v oblasti logistiky a...

08.11.2023 - 10.11.2023
09Nov

Konferencia mladých odborníkov z oblasti hydrológie, vodného hospodárstva, meteorológie, klimatológie a kvality ovzdušia. Cieľom konferencie...

09.11.2023 | 09:00 - 14:00
09Nov

Online konferencia „Veda okolo dreva, dizajn okolo vedy “ sa uskutoční 9.novembra 2023 v rámci...

09.11.2023 | 09:00 - 13:00
05Feb

Vedecká medzinárodná konferencia po covidovom období opätovne otvára svoj priestor na inšpiráciu a komunikáciu odborníkov...

05.02.2024 - 06.02.2024
30Okt

Didaktická konferencia je pokračovaním série úspešných Žilinských didaktických konferencií s medzinárodnou účasťou z rokov 2004...

30.10.2023 | 08:00 - 16:00
08Nov

Medzinárodná vedecká konferencia v rámci TVT organizovaná Podnikovohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzite v Bratislave so sídlom...

08.11.2023 - 10.11.2023