Zahraničie

16Nov

INVITATION TO THE CONFERENCE We would like to invite you to the 9th Scientific Conference...

16.11.2023 | 09:07 - 09:07
08Nov

Poslaním kongresu je prezentovať a vymieňať si najnovšie poznatky a skúsenosti v oblasti logistiky a...

08.11.2023 - 10.11.2023
06Nov

Podujatie je výstupom projektu výzvy Aktion a je výsledkom spolupráce Katedry translatológie FF UKF v...

06.11.2023 - 08.11.2023
05Dec

Konferencia je tematicky zameraná na odborovú didaktiku. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu a...

05.12.2023 - 06.12.2023