Exkurzia

23Nov

Školenie - exkurzia pre všetkých študentov fakulty, ktoré sa bude konať v priestoroch knižnice na...

23.11.2022 | 09:30 - 10:30
08Nov

Filozofická exkurzia s pracovníkmi Inštitútu filozofie FF PU v Prešove je určená nielen študentom filozofie...

08.11.2022 | 12:30 - 16:00
10Nov

Exkurzia do výrobnej prevádzky firmy Adient, určená primárne pre študentov a doktorandov FŠT.

10.11.2022 | 09:00 - 11:00
10Nov

Keď je život vo vode a v jej okolí pod drobnohľadom.

10.11.2022 | 09:00 - 11:30
10Nov

Poznávanie liečivých, jedovatých, okrasných a úžitkových rastlín a odborná floristická prednáška a prehliadka rastlinných kolekcií...

10.11.2022 | 09:00 - 12:00
22Nov

ESET

22.11.2022 | 08:00 - 15:00
15Nov

Volkswagen Bratislava

15.11.2022 | 08:00 - 15:00