Púchov

07Nov

Podujatie je zamerané na popularizáciu vedy a techniky medzi študentmi stredných škôl, žiakmi základných škôl,...

07.11.2022 - 08.11.2022
07Nov

Podujatie je zamerané na propagáciu fakulty a prezentáciu možností štúdia na FPT TnUAD v Púchove....

07.11.2022 - 08.11.2022