Púchov

09Nov

Podujatie s populárno-vedeckými príspevkami za účelom popularizácie vedy a techniky pre širokú verejnosť spojené s...

09.11.2023 | 16:00 - 20:00
07Nov

Podujatie je zamerané na popularizáciu vedy a techniky medzi študentmi stredných škôl, žiakmi základných škôl,...

07.11.2023 | 08:00 - 13:00
07Nov

Podujatie je zamerané na propagáciu fakulty a prezentáciu možností štúdia na FPT TnUAD v Púchove....

07.11.2023 | 08:00 - 13:00
07Nov

Podujatie je zamerané na popularizáciu vedy a techniky medzi študentmi stredných škôl, žiakmi základných škôl,...

07.11.2022 - 08.11.2022
07Nov

Podujatie je zamerané na propagáciu fakulty a prezentáciu možností štúdia na FPT TnUAD v Púchove....

07.11.2022 - 08.11.2022