Večer výskumníka : okná vedy dokorán

Podujatie s populárno-vedeckými príspevkami za účelom popularizácie vedy a techniky pre širokú verejnosť spojené s propagáciou fakulty, EduTECH kampusu a ostatných zúčastnených inštitúcií.