Prezentácia

09Nov

Podujatie je zamerané na prezentáciu projektu APVV-18-0115 „Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej...

09.11.2022 | 09:30 - 10:30
09Nov

Podujatie je zamerané na prezentáciu študijného odboru UZS - praktické ukážky poskytovania PP pri vybraných...

09.11.2022 | 10:00 - 15:00
07Nov

Cieľom prezentácie je predstaviť čitateľovi výsledky vedeckovýskumných aktivít pracovníkov Fakulty zdravotníctva TnUAD v aktuálne vypracovaných...

07.11.2022 - 11.11.2022
07Nov

Prezentácia týkajúca sa dobrovoľníckych aktivít katedry prostredníctvom posterov.

07.11.2022 - 13.11.2022
10Nov

Prednáška Paul McCartney ako básnik (v angličtine) sa zaoberá vybranými textami legendárneho hudobníka P. McCartneyho,...

10.11.2022 | 15:30 - 16:30
11Nov

László Éhn, bývalý študent našej univerzity, predstaví svoju knihu "Počiatky slovenskej národnej politiky". Autor si...

11.11.2022 | 08:00 - 09:00
07Nov

Pri príležitosti 4 dňového workshopu pripravíme „Univerzitný totem“, stĺp, sochu z hliny. Počas 2-hodinových intervalov...

07.11.2022 - 10.11.2022
09Nov

V rámci workshopu bude predstavený doterajší výskum a poznatky týkajúce sa digitálnych hier, ktoré sa...

09.11.2022 | 16:30 - 17:15
07Nov

Prezentácia výsledkov riešenia projektov a predstavenie nových projektov, ktoré sa začínajú riešiť na Katedre techniky...

07.11.2022 | 13:00 - 14:30