Prezentácia

07Nov

Prezentácia spojená s diskusiou bude venovaná kvalifikačnej práci, jej príprave, využitiu vedeckých zdrojov a metodike...

07.11.2023 | 14:00 - 14:40
09Nov

Podujatie s populárno-vedeckými príspevkami za účelom popularizácie vedy a techniky pre širokú verejnosť spojené s...

09.11.2023 | 16:00 - 20:00
06Nov

Cieľom prezentácie je predstaviť čitateľovi výsledky vedeckovýskumných aktivít pracovníkov Fakulty zdravotníctva TnUAD v aktuálne riešených...

06.11.2023 - 12.11.2023
08Nov

Prezentácia publikácie spojená s besedou o aktuálnych výzvach a problémoch v etike. Prezentácia publikácie: Balogová,...

08.11.2023 | 16:00 - 17:30
08Nov

Prezentácia Centra edukácie a popularizácie techniky (CEPT)

08.11.2023 | 09:00 - 11:00
09Nov

Prezentácia študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Stručný prehlaď problematiky základných laboratórnych metód.

09.11.2023 | 10:00 - 12:00
07Nov

Prezentácia študijného programu Rádiologická technika. Stručný prehlaď problematiky ionizujúceho žiarenia a jeho využitia v praxi.

07.11.2023 | 10:00 - 12:00
16Nov

Každý 3. novembrový štvrtok v roku je venovaný kampani Stop dekubitom. Európsky poradný panel pre...

16.11.2023 | 08:00 - 12:00
10Nov

Podujatie je zamerané na prezentáciu študijného odboru UZS - praktické ukážky poskytovania PP pri vybraných...

10.11.2023 | 10:00 - 12:00