Trenčín

09Nov

Prednáška o možnostiach a aplikácii trecieho zvárania pri spájaní rôznych materiálov.

09.11.2022 | 09:00 - 11:00
10Nov

Exkurzia do výrobnej prevádzky firmy Adient, určená primárne pre študentov a doktorandov FŠT.

10.11.2022 | 09:00 - 11:00
08Nov

Prednáška spojená s ukážkou mobilných aplikácii pre priemyselnú prax.

08.11.2022 | 10:00 - 12:00
08Nov

Trh pracovných príležitostí. Stretnutie zamestnávateľov a študentov za účelom nadviazania kontaktov a možnej budúcej spolupráce...

08.11.2022 | 10:00 - 12:00
07Nov

Prednáška Ing. Michala Lomena z firmy SPECTRO APS, s.r.o. Martin na tému analýzy chemického zloženia...

07.11.2022 | 12:15 - 14:15
09Nov

Príspevky odborníkov na vybrané témy k voľbám do orgánov samospráv 2022 a následne diskusia s...

09.11.2022 | 11:00 - 13:00
09Nov

Diskusia k výsledkom projektu VEGA 1/0718/22 v 1. roku riešenia.

09.11.2022 | 10:00 - 12:00
08Nov

Prednáška pre študentov univerzity o dôležitosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, právne súvislosti, prípady...

08.11.2022 | 12:30 - 14:30
10Nov

Medzinárodná vedecká konferencia „Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce“ nadväzuje na predchádzajúce úspešné konferencie...

10.11.2022 - 11.11.2022
08Nov

Workshop pre študentov druhého ročníka inžinierskeho štúdia o využití databáz vedeckých výskumov pre spracovanie tém...

08.11.2022 | 12:30 - 14:00