Trenčín

09Nov

Prednáška odborníkov zo spoločnosti Porsche Werkzeugbau s.r.o. Dubnica n/V. na tému nové výzvy v personálnom...

09.11.2023 | 10:00 - 11:30
09Nov

Prednáška zameraná na praktické rady a skúsenosti: ako začať podnikať, akú úlohu plní podnikateľský plán,...

09.11.2023 | 10:00 - 11:30
09Nov

Ako napísať CV, aby ste zaujali a ako vybudovať svoju značku cez LinkedIn Študenti sa...

09.11.2023 | 12:30 - 14:00
09Nov

Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v kontexte výziev 21. storočia Diskusia k...

09.11.2023 | 10:00 - 12:00
08Nov

Čo hovoriť na pohovore, aby vás prijali a ako rozbehnúť úspešnú kariéru Študenti sa dozvedia...

08.11.2023 | 08:00 - 09:30
08Nov

Národný workshop je zameraný na prezentáciu dosiahnutých výsledkov v rámci projektu „Challenges from the pandemics:...

08.11.2023 | 09:30 - 12:00
07Nov

Komunálna politika - obec pre teba, ty pre obec Komunálna politika - očakávania, realita, výsledky,...

07.11.2023 | 12:30 - 14:00
09Nov

Exkurzia do Technical center spoločnosti Yanfeng, Trenčín.

09.11.2023 | 09:00 - 12:00
07Nov

Prednášky s tematickým zameraním na nanoindentačné techniky umožní cieľovej skupine získať teoretické i praktické vedomosti...

07.11.2023 | 10:15 - 13:45
06Nov

Predstavenie (prehliadka) zariadení a výskumných techník excelentných laboratórií CEDITEK a FABLAB zameraných na materiálový a...

06.11.2023 | 12:15 - 13:45