Návšteva

30Nov

Prezentácia prednesu detí materských škôl je organizovaná pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku, ktorý...

30.11.2023 | 09:30 - 12:00
09Nov

Celo fakultné spoločenské podujatie, organizované Študentskou radou PF a Vedeckou skupinou PF, pre celú akademickú...

09.11.2022 | 08:00 - 19:00
09Nov

Popularizačné stretnutia so žiakmi ZŠ na vybraných školách na Liptove.

09.11.2022 | 07:50 - 10:30
08Nov

Popularizačné stretnutia so žiakmi ZŠ na vybraných školách na Liptove.

08.11.2022 | 07:50 - 10:30
07Nov

Popularizačné stretnutia so žiakmi ZŠ na vybraných školách na Liptove.

07.11.2022 | 07:50 - 12:30