Deň Pedagogickej fakulty

Celo fakultné spoločenské podujatie, organizované Študentskou radou PF a Vedeckou skupinou PF, pre celú akademickú obec PF. Súčasťou podujatia bude aj imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia.