Prešov

11Nov

Prednáška sa realizuje v rámci cyklických prednášok, ktoré Inštitút ukrajinistiky FF PU organizuje pre svojich...

11.11.2022 | 08:15 - 09:30
11Nov

Prednáška je venovaná diskusii o mene po otcovi v ukrajinčine; uvádzajú sa antroponymické dôkazy z...

11.11.2022 | 09:45 - 10:35
10Nov

Konferencia poskytuje priestor pre uvažovanie o literatúre a jej mieste vo výučbe cudzích jazykov v...

10.11.2022 | 08:00 - 20:00
10Nov

Zámerom konferencie je rekontextualizácia aktuálnych potrieb vzdelávania a estetickej výchovy s fokusom na kreativitu a...

10.11.2022 - 11.11.2022
10Nov

XIII. konferencia je zameraná na skutočnosti, ktorá naznačuje, že vedecké poznatky sú skresľované a spochybňované,...

10.11.2022 | 09:00 - 15:00
09Nov

Prezentácia publikácií spojená s besedou o aktuálnych výzvach a problémoch v etike.

09.11.2022 | 09:00 - 10:30
08Nov

Filozofická exkurzia s pracovníkmi Inštitútu filozofie FF PU v Prešove je určená nielen študentom filozofie...

08.11.2022 | 12:30 - 16:00
17Dec

GTF PU v Prešove v rámci rozvoja zručností a schopností svojich študentov v študijnom programe...

17.12.2022 | 08:30 - 14:30
24Nov

Cieľom vedeckého kolokvia je predstaviť modlitbu anafory a iných kňazských modlitieb v byzantskej tradícii nahlas....

24.11.2022 | 09:00 - 17:00
23Nov

Cieľom pozvanej prednášky je priblížiť a komparovať vybrané sviatky v USA na základe vlastnej skúsenosti...

23.11.2022 | 08:10 - 09:30