Prešov

16Nov

Ôsmy ročník filozofického festivalu pri príležitosti Svetového dňa filozofie UNESCO (World Philosophy Day). Verejné prednášky,...

16.11.2023 - 17.11.2023
06Nov

Ľudová rozprávka ako most medzi slovenskou a ukrajinskou kultúrou - umelecký preklad hrou. Tvorivá dielňa...

06.11.2023 | 11:30 - 12:15
08Nov

Spolunažívanie Rusínov-Ukrajincov a Židov v literárnych dielach gréckokatolíckych kňazov PhDr. Adriana Amir, PhD. - prednáška

08.11.2023 | 10:40 - 12:00
09Nov

Študentský seminár pre študentov 2. ročníka Bc. štúdia ukrajinistiky.

09.11.2023 | 11:30 - 12:15
09Nov

Prednáška je zameraná na komplexnú problematiku transpozície slovenských antroponým a toponým jazykovými prostriedkami ukrajinského jazyka...

09.11.2023 | 09:45 - 12:00
10Nov

Ambíciou podujatia - medzinárodnej vedeckej konferencie je načrtnúť, skúmať a prezentovať najdôležitejšie aspekty a výsledky...

10.11.2023 - 12.11.2023
09Nov

Odborná prednáška v rámci programu Erasmus+ spojené s besedou. dr hab. Dorota Koczanowicz, prof. UW:...

09.11.2023 | 11:30 - 13:10
07Nov

Odborné prednášky v rámci Erasmus+ prof. dr hab. Leszek Koczanowicz: Bodies of Politics: Somaesthetics, Somapower,...

07.11.2023 | 13:15 - 14:55
08Nov

Prezentácia publikácie spojená s besedou o aktuálnych výzvach a problémoch v etike. Prezentácia publikácie: Balogová,...

08.11.2023 | 16:00 - 17:30
01Okt

9.ročník esejistickej súťaže otvára tému etických hraníc umelej inteligencie. Fenomén umelej inteligencie (AI) mení spôsob,...

01.10.2023 - 30.11.2023