Súťaž

01Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta pre študentov fakulty vyhlásila pri príležitosti Dňa študentstva súťaž ,,Po...

01.11.2023 - 30.11.2023
07Nov

Vyhodnotenie celoštátnej súťaže o Cenu Štefana Jedlíka: Vyhodnotenie súťaže spojené s prednáškou výhercu a prehliadkou...

07.11.2023 | 15:00 - 17:00
06Nov

V rámci Týždňa vedy a techniky 2023 sme pre vás pripravili literárnu súťaž – Báseň...

06.11.2023 - 26.11.2023
03Nov

Fyzikálny Náboj je medzinárodná súťaž štvor- až päťčlenných tímov zložených zo študentov stredných škôl a...

03.11.2023 | 09:30 - 15:00
01Okt

9.ročník esejistickej súťaže otvára tému etických hraníc umelej inteligencie. Fenomén umelej inteligencie (AI) mení spôsob,...

01.10.2023 - 30.11.2023
19Okt

Na základe informácií zverejnených na sociálnych sieťach a web stránke Katedry ekológie budú zverejnené informácie...

19.10.2023 - 12.11.2023
06Nov

Cieľom sociálno-interaktívnej vedomostnej aktivity, je iniciovať záujem a súčasne konfrontovať univerzálny potenciál širokospektrálnych vedecko-technických vedomostí...

06.11.2023 | 14:00 - 16:30
09Nov

Záujemcovia z verejnosti či radov stredoškolských alebo vysokoškolských študentov môžu do 5.11.2023 vrátane pripraviť komiks...

09.11.2023 | 11:00 - 12:00
08Nov

Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre už 20 rokov realizuje pre základné a stredné školy...

08.11.2023 | 10:00 - 12:00
10Nov

Olympiáda je určená najmä pre študentov maturitného ročníka stredných škôl. Jedná sa o vedomostnú súťaž,...

10.11.2023 | 09:00 - 15:00