Bratislava

09Nov

Výstupy a výsledky národného projektu a diskusiu na tému Bariéry, výzvy a možnosti podpory TT...

09.11.2023 | 09:00 - 15:30
16Nov

Vydavateľstvo Solen, s. r. o. Bratislava v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou, Forensic.sk, poradenskou spoločnosťou...

16.11.2022 | 09:00 - 17:25
24Nov

Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave Vás pozýva na 20. medzinárodnú vedeckú konferenciu „AIESA -...

24.11.2022 - 25.11.2022
15Nov

Prezentácia oddelení (Life, Risk, Non-life) Zurich Insurance Company Bratislava a pozvánka na event Zurich Open...

15.11.2022 | 15:11 - 15:11
16Nov

Diskusia organizovaná združením Apeiron na teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Pozvanie na diskusiu prijali zástupcovia organizácie...

16.11.2022 | 13:00 - 14:30
23Nov

Budúcnosť koľajovej dopravy v Bratislave. Návrhy na riešenie.

23.11.2022 | 15:30 - 17:30
10Nov

Od posledného októbrového víkendu sa náš život opäť riadi stredoeurópskym pásmovým časom. Pre astronóma, ktorý...

10.11.2022 | 17:30 - 19:30
10Nov

Od prvého štartu na obežnú dráhu okolo Zeme ubehlo už mnoho rokov a ľudstvo za...

10.11.2022 - 09.11.2022
09Nov

Na prednáške so zameraním na ochranu a monitoring vtáctva na Slovensku sa oboznámime s praktickými...

09.11.2022 | 10:00 - 12:00
08Nov

Orchidey patria k najkrajším a druhovo najpočetnejším skupinám rastlín. Zaraďujeme ich však aj k najvzácnejším,...

08.11.2022 | 10:00 - 11:30