Bratislava

13Nov

Prednáška rabína Goldsteina s následnou diskusiou na tému definovanú v názve.

13.11.2023 | 18:00 - 20:00
23Okt

Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa organizuje už dve desiatky rokov. Je to významné...

23.10.2023 - 12.11.2023
16Nov

Fakulta medzinárodných vzťahov Vás pozýva na besedu o tom, ako sa presadiť v cudzej krajine...

16.11.2023 | 09:15 - 10:45
14Nov

Premietanie dokumentárneho filmu o Ukrajine režisérky Viery Dubačovej. Premietanie filmu pre študentov Fakulty medzinárodných vzťahov...

14.11.2023 | 09:15 - 10:45
09Nov

Počas Týždňa vedy a techniky 2023 (6. – 12. november 2023) otvárame dvere Jazykovedného ústavu...

09.11.2023 | 13:00 - 17:00
06Nov

Súčasný stav bezdomovectva na Slovensku. Bývanie a sociálne bývanie. Integračný program bývania pre bezdomovcov.

06.11.2023 | 17:00 - 18:30
09Nov

Ako nastaviť finančný plán udržateľnej aktivity v priestore sociálnej ekonomiky?

09.11.2023 | 13:30 - 15:00
07Nov

Súčasné trendy, odporúčania a rady personalistu.

07.11.2023 | 15:15 - 16:45
06Nov

Kvalitatívny a zmiešaný výskum. Prístupy kvalitatívneho výskumu. Dizajn a metodika výskumu riešeného na Katedre sociálneho...

06.11.2023 | 10:00 - 11:30
06Nov

Podujatie „FIT PRE ŽIVOT“ ponúkne záujemcov viaceré aktivity. Na návštevníkov čakajú dve prednášky, testovanie fyzickej...

06.11.2023 | 16:00 - 18:00