Bratislava

10Nov

5. medzinárodná odborná konferencia s potenciálom cielene osloviť širší okruh domácich a zahraničných odborníkov z...

10.11.2022 | 09:00 - 17:30