Výstava

09Nov

Otvorenie výstavy umeleckých plagátov.

09.11.2022 | 13:00 - 13:20
10Nov

Priblížiť verejnosti práce študentov Katedry výtvarnej výchovy zo študijného pobytu v Železnom. Prezentácia prác študentov...

10.11.2022 - 30.06.2023
07Nov

Interaktívna výstava vedeckých hračiek so sprievodným slovom Ing. Beáty Puobišovej počas vernisáže, ktorá bude 7.11.2022...

07.11.2022 - 11.11.2022
04Nov

Súčasťou výstavy bude expozícia včelárskych pomôcok a prístrojov od historických po moderné, včelárskeho oblečenia, rôznych...

04.11.2022 - 20.11.2022
07Nov

Výstava výrobkov klientov zariadení sociálnych služieb, v ktorých študenti katedry vykonávajú odbornú prax.

07.11.2022 - 13.11.2022
09Nov

Prezentácia čiastkových výsledkov projektu APVV-18-0115 „Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na...

09.11.2022 | 10:30 - 12:00
07Nov

Výstava plagátov "Jazyková krajina v meste a mesto v jazykovej krajine" predstavuje prostredníctvom obrazového materiálu...

07.11.2022 - 11.11.2022